PRESSVISNING KONST HÄNDER: GAMLEGÅRDEN

Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can we know in such darkness
Konstnär: Myriam Lefkowitz

Välkomna på pressvisning torsdagen den 2 juni kl. 10! Plats: Näsbychaussén 70 i Kristianstad. Anmäl deltagande till Jonas Rosenberg på ABK - jonas.rosenberg@abk.se eller 0733-803275 - senast 1 juni.

Projektets varaktighet: 4-12 juni

Arrangörer: Statens konstråd i samarbete med Kristianstads konsthall och AB Kristianstadsbyggen

Har du vågat gå med ögonen stängda? Eller lita så mycket på någon du inte känner att den får leda dig runt när du blundar? Till och med ligga i ett mörkt rum och låta kroppen ensam tolka verkligheten? I verket Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can we know in such darkness leder den franska konstnären Myriam Lefkowitz publiken på tysta vandringar med stängda ögon genom miljonprogramsområdet Gamlegården i Kristianstad. Vandrarnas upplevelser av stadsrummet kan ge nya perspektiv på hur området kan förstås och utvecklas.

Walk Hands Eyes (Gamlegården) är en tyst vandring som bygger på tillit. Den utförs av duetter: en guide vars ögon är öppna och en deltagare vars ögon är stängda. Då och då ber guiden deltagaren att öppna ögonen korta stunder. Det ger blixtbilder av stadsrummet från oväntade perspektiv. Vandringen följs av upplevelsen, How can one know in such darkness, som är en inre resa. Deltagaren lägger sig på en madrass i mitten av ett rum. Sedan släcks ljuset. Guiden skapar en ordlös berättelse genom objekt, material och ljud som du upplever i mörker.

De båda verken inleder regeringssatsningen Konst händer. En satsning på konst i miljonprogrammets områden över hela landet på initiativ av dem som bor och verkar där och som Statens konstråd arbetar med 2016-2018. Satsningen ingår i Äga rum, en större regeringssatsning på konst och kulturverksamheter i vissa bostadsområden med lågt valdeltagande.

- Lefkowitz undersöker relationen mellan en plats och människorna som bor och lever sina liv där. Genom att ta bort vårt vanligaste sätt att iaktta – synen – förändrar hon villkoren för hur de flesta av oss uppfattar verkligheten omkring oss. Det ger ofta starka upplevelser som kan påverka vårt fortsatta arbete, säger Edi Muka, curator på Statens konstråd.

Gamlegården i Kristianstad är en stadsdel som står inför flera utmaningar och är en av 28 platser som Statens konstråd för närvarande arbetar med i en fördjupad undersökningsfas.

Den som vill uppleva konstprojektet Walk Hands Eyes (Gamlegården) måste delta i promenaderna. De boende i Gamlegården får möjlighet att upptäcka sin stadsdel från helt nya vinklar. Och de som inte bor där får möjlighet att upptäcka staden på annorlunda sätt. Deltagarna kan välja att berätta om vad de upplevt. På så sätt kan de inverka på hur Konst händer utvecklas, både i Gamlegården och på andra håll i landet. Kristianstads konsthall och det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen är samarrangörer och stöttar projektet med bland annat lokaler och arbetsinsatser.

- Ett nära samarbete med viktiga lokala aktörer är en förutsättning både för att skapa delaktighet och för att stärka förutsättningarna för att det här ska kunna påverka området långsiktigt, säger Edi Muka.

Tid och plats
4–12 juni genomför Lefkowitz och guiderna Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can we know in such darkness i området tillsammans med deltagare. Promenaderna startar på Urbana Hembygdsgården, Näsbychaussén 101 i Kristianstad.

Att delta
Den som vill låta sig guidas genom Gamlegården i Walk Hands Eyes (Gamlegården), och How can we know in such darkness ska kontakta Linda Petersson via e-post konsthander@gmail.com eller telefon 0733-13 61 83.

Myriam Lefkowitz
Myriam Lefkowitz är en internationellt erkänd performancekonstnär från Paris. Hon har utvecklat konstprojektet Walk Hands Eyes (a city), där hon undersöker de mångskiftande relationerna stad och invånare under de senaste sex åren. Lefkowitz har tidigare genomfört tysta promenader i bland annat New York, Paris, Vilnius och Medellin. Nu kommer hon till Kristianstad. Hör henne berätta om sitt sätt att arbeta på Creative Time Summit: Stockholm.

Konst händer, en del av Äga rum
Konst händer är Statens konstråds del av Äga rum, en regeringssatsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Ansvaret för Äga rum delas av Statens konstråd och Kulturrådet. Statens konstråd ska med Konst händer producera exempel på offentlig konst. Kulturrådet ska fördela bidrag till initiativ som ansöker om medel.

Statens konstråd
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Kontakt och pressbilder:
Pressbilder från Gamlegården finns från mitten av nästa vecka. 

Anna Lindholm, kommunikatör Statens konstråd, alindholm@statenskonstrad.se 0727-33 10 70

Jonas Rosenberg, kommunikationsvarig ABK, jonas.rosenberg@abk.se, 0733-803275

Marika Reuterswärd, chef Kristianstad Konsthall, marika.reutersward@regionmuseet.se, 0733-135114

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett nära samarbete med viktiga lokala aktörer är en förutsättning både för att skapa delaktighet och för att stärka förutsättningarna för att det här ska kunna påverka området långsiktigt.
Edi Muka, curator på Statens konstråd