Skogsväsen och vardagshumor när konst möter forskning - Statens konstråd inviger tre nya verk

Statens konstråd inleder hösten 2014 med konst i miljöer för studier och forskning. Thale Vangens suggestiva väsen i Läckage i oskuldens trädgård bryter av den minimalistiska miljön på Karolinska Institutet Science Park i Solna. Christoffer Paues låter all världens djur invadera SLU:s nya Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala. Och med Annika Ström tar humoristiska och personliga textfragment över nya LUX-huset vid Lunds universitet.

Invigningarna är startskottet för Statens konstråds satsning på mötet mellan forskning och konst. Satsningen fortsätter under hösten bland annat genom det innovativa konstprojektet Artist in Residence – där konstnärer och forskare möts för ett idéutbyte inom projektet Hagastaden i Stockholm.

– Det finns en ömsesidig nyfikenhet mellan forskare och konstnärer. Både arbetar med att utforska det som ännu inte finns, att beskriva det okända. Dessa tre verk visar hur mötet mellan konst och vetenskap inspirerar till nya berättelser som rymmer både det humoristiska och det absurda, säger Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd. 

Läckage i oskuldens trädgård - Thale Vangen
Invigning 27 augusti kl. 16.00-16.45 med närvaro av konstnären, Karolinska institutet Science Park, Tomtebodavägen 23 i Solna

Med sitt första stora offentliga konstverk – Läckage i oskuldens trädgård – vill Thale Vangen föra in konstens magi och irrationalitet i den avskalade forskarmiljön på Karolinska Institutet Science Park. Vangen, som har examen i både kemi, biologi och konst vill öppna för nya idéer om vad forskning kan vara. Tre suggestiva gestalter inspirerar till att tänka utanför ramarna. En fingerborgsblomma i brons klingar stumt i vinden, ett par kraftfulla Pan-ben traskar uppför en skogsslänt och i foajén hänger en pergamentskulptur i form av ett överdimensionerat ostronskal där fem killingar sticker ut sina prematura skallar.

men vänta nu - Annika Ström
28 augusti: pressträff kl. 10.30 och invigning kl. 13.00-16.00 (konstverket presenteras av Annika Ström och Peter Hagdahl i ett seminarium kl. 15.00-15.30), LUX, Lunds universitet, Helgonavägen 3

En av Sveriges internationellt mest uppmärksammade konstnärer har satt ord på Lunds universitet. I konstprojektet men vänta nu låter Annika Ström korta textfragment dyka upp på oväntade platser i, på och omkring det humanist- och teologcentrumet LUX. men vänta nu är full av personliga reflektioner, humor och iakttagelser som berättar om allas våra liv här och nu. Texterna är målade på väggar eller formulerade genom skulpterade bokstäver på tak och väggar så att orden blir till monument.

All världens djur - Christoffer Paues
Invigning 3 september kl. 15.00-16.30 med närvaro av konstnären, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum vid SLU, Ulls väg 26 i Uppsala

Christoffer Paues låter all världens djur inta Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum. Galopperande hästar, flygande tranor, lekande hundar, pickande höns, fiskar och maneter möter besökare, forskare och studenter i byggnadens entré. Paues har skapat en värld där oförenliga och osannolika väsen och världar kolliderar. Christoffer Paues är en konstnär som på ett självklart sätt förmår att väva samman flera olika konstnärliga tekniker i en gemensam berättelse. All världens djur kombinerar stora glasmålningar med teckning, skulptur och video.

För ytterligare information, pressbilder och intervjumöjligheter:
Se www.statenskonstrad.se eller kontakta:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
+46(0)8-440 12 95, +46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det finns en ömsesidig nyfikenhet mellan forskare och konstnärer. Både arbetar med att utforska det som ännu inte finns, att beskriva det okända. Dessa tre verk visar hur mötet mellan konst och vetenskap inspirerar till nya berättelser som rymmer både det humoristiska och det absurda.
Magdalena Malm, direktör på Statens konstråd