Statens konstråd får 25 miljoner kronor till inköp av konst

Report this content

Statens konstråd får 25 miljoner kronor för inköp av konst under 2021. Det aviserar Kulturdepartementet idag. Uppdraget innebär en bred satsning för att stärka kulturskaparnas villkor över hela landet.Idag, 9 september, har Kulturdepartementet aviserat att 25 miljoner kronor kommer tilldelas Statens konstråd i 2021 års budget. Pengarna kommer gå till inköp av samtida konstverk som för Statens konstråds del kommer att utplaceras i statliga verksamheter. 
– Ett museum har i regel ett par hundra tusen besökare per år. Den statliga offentliga konstsamlingen som finns över hela landet ses av nästan lika många dagligen, säger Henrik Orrje, vik direktör på Statens konstråd.

Det extra budgettillskottet är ett led i att stärka konstnärers och konstutövarnas situation under rådande pandemi och kommer att beröra kulturskapare i hela landet. 
– Vi är glada över den här stora satsningen. Vi vet att Statens konstråds inköp betyder mycket för både konstnärer och utställningsarrangörer. Nu får vi ännu större möjligheter att låta konstnärernas verk möta publiken via våra konstkollektioner som placeras i de statliga myndigheternas lokaler runt om i hela Sverige, säger Anders Olofsson, samordnare för konstansökningar och inköp på Statens konstråd.

Ett normalår ligger Statens konstråds budget för konstinköp på mellan 4 och 7 miljoner kronor, vilket räcker till inköp av 150–200 verk. På grund av pandemin har 2020 års ordinarie inköp tidigarelagts, och till stor del genomförts under årets första två kvartal. 

Inköpen utförs av Statens konstråds upphandlade konstkonsulter. För att säkerställa att urvalet av verk överensstämmer med Statens konstråds inköpspolicy finns etablerade interna avstämningsrutiner och inköpsmöten som stöd för att garantera såväl konstnärlig kvalitet som likabehandling och objektivitet. Samma rutiner och organisation kommer att användas för att genomföra extrainköpen 2021. 

Inköpen som Statens konstråd gör intresserar många i och utanför konstlivet. Därför kommer vi att inom ramen för vårt nya verksamhetsområde Utveckla och sprida kunskap göra fyllig information om våra inköp tillgänglig via Statens konstråds hemsida

För frågor och information om Statens konstråds konstinköp, kontakta: 
Anders Olofsson

Samordnare för konstansökningar och inköp på Statens konstråd
anders.olofsson@statenskonstrad.se
08-440 12 87


 

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Prenumerera

Media

Media