Stort intresse för konst i miljonprogramsområden

Fler än 150 ansökningar från hela landet har kommit in till regeringssatsningen Konst händer. De lyfter både kvaliteter och omfattande brister och behov i miljonprogramsområden. Nu fördjupar Statens konstråd arbetet med undersökningar på plats. 

Den treåriga regeringssatsningen Konst händer bygger på invånarinflytande. De som bor och arbetar i miljonprogramsområden kan ta initiativ till att förändra gemensamma miljöer med ny offentlig konst. Föreningar, organisationer, kommuner och andra lokala aktörer har ansökt om samarbete kring en situation eller plats.

Ansökningarna visar många kvaliteter i områdena, men uttrycker också stora behov, både sociala och fysiska. Framförallt lyfter de brister i upprustning av allmänna platser och avsaknad av mötesplatser, inte minst för att träffas över generationsgränserna.

− Majoriteten av ansökningarna kommer från civilsamhället. De bekräftar att det finns en längtan efter att arbeta med konst över hela landet, och att det finns kunskap om att konst kan ge nya perspektiv på brännande frågor, säger Lena From, projektchef för Konst händer på Statens konstråd.

Av 153 ansökningar har Statens konstråd, tillsammans med en referensgrupp valt ut 28 som går vidare till det andra steget i ansökningsprocessen. Där kommer Statens konstråd i dialog med lokala aktörer att genomföra fördjupade undersökningar på varje plats. Resultatet ligger till grund för det slutliga valet av 7-12 platser över hela landet där satsningen ska genomföras under 2016-2018. Valet av dessa platser sker under tidig höst.

Redan under undersökningsfasen kan dock konstnärer bli involverade på vissa av de 28 platserna. Syftet är att stärka förutsättningarna för invånarinflytande.

− Verkligt invånarinflytande är en utmaning i all samhällsutveckling. Konst och konstnärliga metoder kan få fram invånarperspektiv som med andra metoder kan vara svårare att få syn på, säger Lena From.

Urvalskriterier:
I båda stegen i urvalsprocessen utvärderas ansökningarna utifrån konstnärlig potential, platsens potential, potential för lokal samverkan, ekonomisk genomförbarhet och långsiktighet. Hänsyn tas också till nivå av valdeltagandet i det distrikt till vilket platsen hör. I stadsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekt vägs också möjligheter till samverkan mellan olika kompetenser in.

Om satsningen:
Konst händer är en del av Äga rum, en regeringssatsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Statens konstråd och Kulturrådet. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att främja kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande. Mer info på statenskonstrad.se/konst-hander

Geografiska platser i de ansökningar som gått vidare till nästa steg:
Amiralstaden, Malmö kommun 
Anderstorp, Morö backe, Skellefteå kommun
Angered, Göteborgs kommun
Bergsjön, Göteborgs kommun
Boden, Bodens kommun
Dottevik, Arvika kommun
Gamlgården, Kristianstads kommun
Gråbo, Visby kommun
Gärdesåsen, Ljusdals kommun
Hageby, Norrköpings kommun
Hammarkullen, Göteborgs kommun 
Holma, Malmö kommun
Hässelby, Stockholms kommun 
Jordbro, Haninge kommun
Kronogården, Trollhättans kommun
Kungsmarken, Karlskrona kommun
Lindängen, Malmö kommun
Nomadiskt projekt, Stockholms kommun
Nävertorp, Katrineholms kommun
Råby, Västerås kommun
Råslätt, Jönköpings kommun
Tallnäs, Timrå kommun
Tensta, Stockholms kommun
Tjärna ängar/Jakobsgårdarna/Bullermyren, Borlänge kommun
Tynnered, Göteborgs kommun

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Taggar:

Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Majoriteten av ansökningarna kommer från civilsamhället. De bekräftar att det finns en längtan efter att arbeta med konst över hela landet, och att det finns kunskap om att konst kan ge nya perspektiv på brännande frågor.
Lena From, projektchef för Konst händer