Pressmeddelande: Mediekunnighet är nyckeln till medveten medieanvändning

 

När Statens medieråd bildades den 1 januari 2011 togs vuxencensuren av film bort, nu är det dags att fokusera på hur vi kan stärka barn och unga i deras medianvändning. Det finns i dag nära två miljoner barn under 18 år i Sverige; dessa är i fokus för Statens medieråds verksamhet. Statens medieråd vill stärka dem i deras medieanvändning och rusta dem med mediekunnighet. För att nå dem vänder vi oss främst till pedagoger, nära-barn-professionella och representanter för mediebranscherna för att sprida information om barns och ungas medievanor.

Mediekunnighet
– Vi vill uppmuntra föräldrar, pedagoger och nära-barn-professionella att bejaka barnens nyfikenhet och kreativitet, säger Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd. Vi ska verka för en ökad mediekunnighet så att barn och unga bättre kan förstå, tolka, utvärdera och kreativt använda medier. I och med att medieanvändningen kryper nedåt i åldrarna ska vi redan första året fokusera sexåringarna.

Viktigt att inte ge fel råd
Statens medieråd vill diskutera vilka råd och tips som ges till barn om t.ex. internet. Det är viktigt att inte ge fel råd, råd som inte är förankrade i hur det ser ut i verkligheten.

– Många sociala sajter går ut på att man är sig själv på internet och då är det problematiskt att be unga att vara anonyma, säger Anki Dahlin. Vi kan heller inte förbjuda unga att prata med främlingar på nätet när de kan få ut så mycket av dessa sociala kontakter.

Reklam riktad till barn
Under det kommande året ska Statens medieråd göra en översikt av vilka lagar och regler som gäller för reklam och marknadsföring riktad till barn i olika medier. Omfattande systematiska kartläggningar av forskning på olika områden rörande ungas medieanvändning ska även göras. Först ut blir en översikt av forskningsrönen rörande påverkanseffekter av våldsamma datorspel.

Digitalt diskussionsforum
En annan av huvuduppgifterna för Statens medieråd blir att arbeta med nätverksbyggande inom mediekunnighetsområdet. För att stärka mediekunnighetsarbetet på nationell nivå avser Statens medieråd att skapa ett digitalt diskussionsforum om barns och ungas medieanvändning för professionella inom barn- och ungdomsnära verksamheter, forskare och intresserad allmänhet. 

– Vi kommer även att arbeta med barn- och ungdomspaneler för att inhämta mer kunskap om medieanvändningen samt om barns egna tolkningar och upplevelser av film i syfte att utveckla filmgranskningen, säger Anki Dahlin.

Dialog för att skapa förståelse och förtroende
Idag är det Safer Internet Day, en dag som uppmärksammas i 65 länder världen över för en säkrare användning av nätet. Internet är en förlängning av verkligheten och innehåller följaktligen både bra och dåliga saker. Det är en plattform som ger möjligheter till kunskapsspridning, åsiktsutbyten, möten och kreativitet, men liksom i alla medier finns det innehåll som inte är till för barn. Genom att ha en dialog skapas ett förtroende mellan barn och vuxna så att unga kan prata med vuxna om sådant de tycker är svårt att hantera. Statens medieråd kommer att producera verktyg för att uppmuntra till dialog som kan användas i undervisningen och i hemmen.

Vid eventuella frågor eller önskemål om intervjuer, vänligen kontakta Martina Högberg, kommunikatör Statens medieråd: tel: 08-545 16 098 eller 070-30 88 098, e-post: martina.hogberg@statensmedierad.se

Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. För mer information, besök vår webbplats www.statensmedierad.se

Taggar:

Dokument & länkar