Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjuder in till ”kaffemöten” på ett tjugotal platser i Norrbotten.

Report this content

Under hösten bjuder kommissionen in till s.k. kaffemöten på många platser i Norrbotten. Det första kaffemötet hölls i Anttis den 12 juli och sedan dess har ytterligare sju kaffemöten ägt rum.

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.

–  Det är av största vikt för kommissionen att vi får ta del av de berättelser och vittnesmål som ännu finns hos privatpersoner. De personliga berättelserna är viktiga eftersom mycket av det som skett i det förflutna inte går att hitta i arkiv, säger kommissionens utredningssekreterare Stefan Aro.

Kommissionen, som tillsattes av regeringen i juni 2020, ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att de historiska erfarenheterna synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden.

–  Kommissionens mål är att arbeta långsiktigt och transparent och skapa trygga rum för dialog på minoritetens egna arenor. Kommissionens insatser ska bidra till att stärka minoritetens egenmakt och synliggöra minoriteten i majoritetssamhället, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.

Kommande bokade kaffemöten:

Kaffemöten planeras kontinuerligt. Kalendarietwww.komisuuni.se uppdateras löpande med nya tider och orter.

Datum Tid Plats Lokal Kulturinslag
12-okt 13:00 Kaalasjärvi Kaalasvuoma hembygdsgård Allsång
24-okt 15:00 Vittangi Folkets Hus Bo Lindberg
27-okt 18:00 Kangos Allhuset Allsång
28-okt 11:00 Junosuando PRO-lokalen Allsång
01-nov 11:00 Juoksengi Skolan Allsång
15-nov 18:30 Luleå Mjölkuddsgården, Luleå Bo Lindberg
17-nov 18:00 Karesuando Karesuando församlingsgård Ej spikat

Faktaruta

Kommittédirektiv: Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ska bl.a.

  • kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda,
  • sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter, och
  • lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning.

Kommissionens webbplats www.komisuuni.se

Kontakt:

Sekreterare: Stefan Aro, tfn: 08-405 34 56

Stefan.aro@regeringskansliet.se

Presskontakt: Eva Dahlén, tfn: 076-113 03 53

Eva.dahlen@regeringskansliet.se

Prenumerera