Citat

Vår utgångspunkt har varit att det är vårt gemensamma ansvar att uppnå en balans där fridlysta arter ska kunna samexistera med mänsklig verksamhet i ett varierat vardagslandskap kompletterat med skyddade områden.
Lars Tysklind, särskild utredare
Civilsamhället är en egen sektor med en mångfald av organisationer och verksamheter som skapar värden både för enskilda personer och för hela samhället. Om staten, kommunerna och landstingen bemöter civilsamhället på ett mer inkluderande sätt stärks civilsamhällets roll i demokratin, samtidigt som det underlättar för föreningar och organisationer att bedriva sin verksamhet.
Dan Ericsson, särskild utredare
- Möjligheterna till insyn och delaktighet i politiken är idag sämre när regeringen fattar beslut om till exempel migrationspolitik eller miljöpolitik på EU-nivå än inför beslut om kulturpolitik och skolpolitik.
Maria Strömvik, utredare
När polariseringen ökar och förtroendesiffrorna för ledande politiker är historiskt låga är det nödvändigt att vidta åtgärder som gör att fler människor engageras i politiken, att medborgarnas direkta inflytande på politiska beslut ökar och att den segregation som också speglas i det politiska deltagandet bryts.
Olle Wästberg, särskild utredare
Vi har nu en unik möjlighet att samla oss nationellt i frågor om landsbygdens utveckling. Det är dags att ta fram gemensamma och långsiktiga mål för ett Sverige där människor kan bo, leva och verka i hela landet.
Johan Persson, Den parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande
Jag är ytterst glad och tacksam att Medieutredningen lyckats knyta dessa vassa personer till oss. Deras input kommer att skärpa arbetet ytterligare. Att experterna har uppdrag för olika marknadsaktörer är oundvikligt, det har alla kompetenta personer i branschen. I sammanhanget vill jag understryka att experterna endast har en rådgivande funktion.
Anette Novak, särskild utredare
Jag är oerhört glad att kunna presentera ett sekretariat med en så gedigen kunskap och bakgrund inom området och ser fram emot att rivstarta med uppdraget
Anette Novak
För att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan behöver systemet anpassas efter ungas förändrade medievanor.
Kristina Ahlinder, utredare