Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter överlämnade sitt betänkande

Report this content

Under måndagen överlämnade utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter sitt betänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Utredningen föreslår att det ska införas belastningsregisterkontroll av sökande till vissa högskoleutbildningar och ökade möjligheter att avskilja studenter.

Utredningen, som letts av den särskilda utredaren Ulrika Söderqvist, har haft i uppdrag att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör införas som en förutsättning för antagning till vissa utbildningar på statliga universitet och högskolor. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå utökade möjligheter att avskilja studenter, både från statliga universitet och högskolor och från yrkeshögskolan.

Utredningen föreslår att det ska införas obligatorisk belastningsregisterkontroll inför antagning till vissa lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar på statliga universitet och högskolor, det gäller bl.a. läkar- och sjuksköterskeutbildningar. Förslaget innebär att den som förekommer i belastningsregistret för sexualbrott, barnpornografibrott eller vissa allvarliga våldsbrott inte får antas till en sådan utbildning. Dessutom föreslås en motsvarande regel om avskiljande från samma utbildningar, som innebär att studenter ska kunna avskiljas om de under utbildningen döms för något av de nämnda brotten.

Utredningen föreslår slutligen en ytterligare regel om avskiljande av studenter. Den innebär att studenter på statliga universitet och högskolor och yrkeshögskolor ska avskiljas om de genom särskilt klandervärt uppträdande, under eller i anslutning till utbildningen, visat sig uppenbart olämpliga att fortsätta sina studier. Regeln träffar exempelvis studenter som gör sig skyldiga till hot, våld eller allvarliga trakasserier mot andra studenter eller lärare.

SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Kontakt:

Ulrika Söderqvist, regeringens särskilda utredare: 072-237 91 00

Prenumerera