Alternativ metod tar kål på tuffa bakterier - SVA-forskare utvärderar metod som desinficerar stall från svårbekämpade bakterier

Ånga, högre temperatur och desinfektionsmedel kan bekämpa tuffa bakterier bättre än vanlig rengöring. Det visar Oskar Nilsson som forskar om antibiotikaresistens vid SVA. I en nyligen publicerad studie visar han hur även svåråtkomliga miljöer i kycklingstall kunnat desinficeras mer effektivt.

Oskar Nilsson har utvärderat en metod som använts i Danmark för att bekämpa salmonellabakterier i värphönsstallar. Salmonella kan vara krävande att sanera bort. En annan sorts bakterier som är svåra att bekämpa är enterokocker.

Vattenånga, desinfektionsmedel och hög temperatur

Oskar Nilsson har använt en metod med vattenånga, desinfektionsmedel och högre temperaturer som utvecklats i Danmark för att bekämpa salmonella. Metoden kommer åt där vanlig rengöring har svårt att tränga in.

Studien visar att samma metod är effektiv även för att få bort enterokocker resistenta mot vankomycin, VRE. Mängden VRE i stallarna minskade. En förhoppning är att en minskad mängd bakterier i förlängningen leder till att färre kycklingar bär på VRE.

–        Kycklingarna blir inte sjuka av VRE, säger Oskar Nilsson. Men vi skulle ändå vilja få bort dem, då det finns en risk att förekomsten av VRE kan påverka läget inom sjukvården.

Fler goda metoder ger ökad säkerhet

Ofta räcker det att gårdarna använder sina vanliga rutiner för rengöring och desinfektion. Men om mer tåliga bakterier kommer in i stallet, kan tuffare åtgärder krävas.

-          Vår utvärdering av den danska metoden visar att den säkerligen kan användas för att få bort även andra bakterier som orsakar sjukdom hos djur och människor, förklarar Oskar Nilsson.

Mer information och kontakt:

Oskar Nilsson, laboratorieveterinär, SVA, tel 018-67 44 92

Oskar Nilsson presenterar sin forskning i artikeln Proof of concept for eradication of vancomycin resistant Enterococcus faecium from broiler farms  Artikeln har publicerats i AVS - Acta Veterinaria Scandinavica Volume 55

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Media

Media

Dokument & länkar