Döda kajor hade koffein i kroppen

Under det senaste året har många döda kajor hittats i Helsingborg och i Trollhättan. Analyser som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) låtit göra visar nu att fåglarna troligen dött av koffeinförgiftning.

I Helsingborg hittades ett tiotal döda fåglar i april 2013 och ett hundratal under januari 2014 på samma plats. I Trollhättan hittades ett 80-tal döda fåglar i november förra året.

− Obduktioner vid SVA av de döda fåglarna visade inga tecken till att fåglarna drabbats av någon sjukdom utan förgiftning misstänktes som dödsorsak, säger Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär vid SVA.

Toxikologiska analyser, gjorda i USA, visar att alla undersökta fåglar hade koffein i inre organ. Koffeinförgiftning tros därför vara den bakomliggande dödsorsaken. Den för fåglar dödliga dosen koffein är inte exakt känd men tros ligga runt 100 mg koffein per kg kroppsvikt. Påverkan på kroppsfunktioner kan dock förväntas redan vid 15 mg per kg kroppsvikt. Mängden koffein i en kopp kaffe motsvarar ca 100 mg vilket betyder att koffeinmängden i en kopp kaffe utgör dödlig dos för omkring fyra kajor.

− I de aktuella fallen har fåglarna blivit påverkade och dött efter att de fallit ner från sovträd och därmed drabbats av inre skador. Nedkylning i samband med låga nattemperaturer har sannolikt bidragit till att fåglarna dött. Detta innebär att betydligt lägre koffeinmängder än 100 mg per kg kroppsvikt kan ha orsakat dödligheten, säger Henrik Uhlhorn.

För att undvika den här typen av händelser är det viktigt att informera allmänhet, industrier och näringsidkare om riskerna med koffein för fåglar. Koffeinhaltiga produkter eller rester, som till exempel kaffesump, bör inte inte slängas ut eller förvaras så att de är tillgängliga för vilda djur.

Kontaktpersoner för media
Biträdande statsveterinär Caroline Bröjer, SVA, tel 018-67 40 47
Biträdande statsveternär Henrik Uhlhorn, SVA, tel 018-67 46 92

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Toxikologiska analyser, gjorda i USA, visar att alla undersökta fåglar hade koffein i inre organ. Koffeinförgiftning tros därför vara den bakomliggande dödsorsaken. Den för fåglar dödliga dosen koffein är inte exakt känd men tros ligga runt 100 mg koffein per kg kroppsvikt. Påverkan på kroppsfunktioner kan dock förväntas redan vid 15 mg per kg kroppsvikt. Mängden koffein i en kopp kaffe motsvarar ca 100 mg vilket betyder att koffeinmängden i en kopp kaffe utgör dödlig dos för omkring fyra kajor.
Twittra det här

Citat

− Obduktioner vid SVA av de döda fåglarna visade inga tecken till att fåglarna drabbats av någon sjukdom utan förgiftning misstänktes som dödsorsak.
Henrik Uhlhorn, SVA