Fågelinfluensa upptäckt på falk i Uppsala

Report this content

Nu har det första fallet av fågelinfluensa H5N8 upptäckts i Uppsala län. Det var en pilgrimsfalk som hittades död i slutet av mars nedanför domkyrkan i centrala Uppsala som efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visat sig ha den mer sjukdomsframkallande typen av sjukdomen.

Karl Ståhl, bitr. statsepizootolog vid SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight. Bilden får fritt användas i samband med publicering av pressmeddelandet.

Fågelinfluensa av typen H5N8, som är mycket sjukdomsframkallande för fåglar men som aldrig har smittat till människor, har sedan hösten 2016 cirkulerat i stora delar av EU med väldigt omfattande spridning hos vilda fåglar. Detta har resulterat i ett stort antal utbrott hos fjäderfä med stora ekonomiska konsekvenser.

Just nu har ett flertal vilda rovfåglar från olika delar av Sverige analyserats och varit positiva för denna typ av fågelinfluensa. Det är bland annat ormvråkar och havsörnar, utöver pilgrimsfalken i Uppsala.

Sänkt skyddsnivå

– De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Efter beslut från Jordbruksverket den 30 mars sänktes skyddsnivån för de som håller tamfåglar från nivå 2 till 1. Den sänkta skyddsnivån innebär att fjäderfän och andra tamfåglar återigen får hållas utomhus, de ska dock få foder och vatten under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

– SVA följer kontinuerligt smittläget avseende H5N8, såväl internationellt som nationellt, på vilda fåglar för att vid behov snabbt kunna producera en uppdaterad riskbedömning.

Rovfåglar högst upp i näringskedjan

Att det är just rovfåglar som drabbats och inte sjöfågel, som oftast nämns i samband med fågelinfluensa, beror på att rovfåglarna är högst upp i näringspyramiden och därför riskerar att smittas genom att få i sig smittade döda eller sjuka, och därmed lättfångade, bytesfåglar.

Karta över fågelinfluensa bland vilda fåglar

Om fågelinfluensa

Jordbruksverkets pressmeddelande 2017-03-30

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Läs gärna vår populärvetenskapliga, veterinärmedicinska tidning på nätet, Svavet

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Att det är just rovfåglar som drabbats och inte sjöfågel, som oftast nämns i samband med fågelinfluensa, beror på att rovfåglarna är högst upp i näringspyramiden och därför riskerar att smittas genom att få i sig smittade döda eller sjuka, och därmed lättfångade, bytesfåglar.
Twittra det här

Citat

De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds¬rutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.
Karl Ståhl, SVA