Myggjakten 2012 analyseras nu

Under förra året hjälpte 97 personer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med att samla in myggor runt om i landet. Arbetet med att räkna och artbestämma fångsten är snart klart. Ett delvis redan känt resultat är den för Sverige helt nya stickmygga som avslöjats.

Ochlerotatus nigrinus, har hittats i Laholm och Jönköping under Myggjakten 2012, anordnad av SVA. Foto: Eric Blomgren, SVA.

Myggjaktens premiärår (2012) blev mycket lyckat! Totalt fick SVA in 97 olika fångster med mygg, från Barsebäck i söder till Kiruna i norr. Arbetet med att räkna och artbestämma myggen avslutas någon gång i mars. SVA planerar för en ny myggjakt som ska starta i juni lagom till nästa säsong.

Stor överraskning efter fjolårets skörd är den i landet nyfunna arten Ochlerotatus nigrinus.

Den hittades i två kommuner, Laholm och Jönköping. Fyndet var inte helt oväntat, myggan är sedan tidigare känd från de flesta av våra grannländer. Men detta till trots så är resultatet glädjande, då det visar på att projektets metoder uppenbarligen fungerar, säger forskare Anders Lindström.

Genomgången av materialet från 2012 har hittills visat på över 30 funna arter.

Det måste ses som framgångsrikt då man uppskattar att det finns omkring 50 olika arter stickmyggor i vårt land. Syftet med projektet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns och var i Sverige de finns. En del arter kan sprida sjukdomar till både djur och människor.

Målet med projektet Myggjakten är att kunna använda den insamlade informationen vid övervakning och riskbedömning. Projektet finansieras år 2013 med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

─ Vi välkomnar fler som har myggfällor att skicka in fångster till oss i sommar, säger Anders Lindström och passar på att tacka alla dem som bidragit under 2012.

Mer information om Myggjakten finns på SVA:s webbplats, http://www.sva.se/myggjakten eller via mejl myggjakten@sva.se.

Kontaktperson på SVA:
Forskare Anders Lindström, tel. 018-67 43 18, anders.lindstrom@sva.se

Fakta om Ochlerotatus nigrinus
Arten är nära släkt med den ökända myggan Ochlerotatus sticticus, som på sina håll kan finnas i mycket stora antal och då vara mycket irriterande för människor och djur. Ochlerotatus nigrinus trivs i öppen terräng och lägger sina ägg på översvämmade ängar och liknande. Den påträffas sällan i stora antal och den är inte känd för att sprida några sjukdomar.

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Om oss

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fakta om Ochlerotatus nigrinus Arten är nära släkt med den ökända myggan Ochlerotatus sticticus, som på sina håll kan finnas i mycket stora antal och då vara mycket irriterande för människor och djur. Ochlerotatus nigrinus trivs i öppen terräng och lägger sina ägg på översvämmade ängar och liknande. Den påträffas sällan i stora antal och den är inte känd för att sprida några sjukdomar.
Twittra det här

Citat

Vi välkomnar fler som har myggfällor att skicka in fångster till oss i sommar!
Anders Lindström