Över tusen katter smittade av salmonella

Report this content

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har på bara drygt två månader sedan årsskiftet påvisat 1 007 salmonellasmittade katter. Aldrig tidigare, ens på ett helt år, har så många katter konstaterats ha salmonella i Sverige. Samtidigt tycks nu äntligen allt färre katter insjukna i denna sjukdom.

– Detta år avviker från tidigare år på två sätt; dels genom att de konstaterade fallen är så många, dels för att andelen salmonellapositiva prover är så hög bland de misstänkta prover vi får in. Nu ser dock kulmen ut att vara nådd för denna smittsäsong, säger Elina Lahti, epidemiolog vid SVA.

Eftersom katterna har samma undertyper av salmonella som de småfåglar bär på antas katterna ha smittats av fåglar, till exempel kring de populära fågelborden där fåglar matas.

Eftersom även människor och andra djur kan smittas av salmonella är det viktigt att tänka på hygien. För att undvika smittspridning bör man tvätta händerna efter kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord. Om katten uppvisar symtom på sjukdom ska man kontakta sin lokala veterinär som får göra en bedömning.

Kontakt för media

Epidemiolog Elina Lahti, tel. 018 67 41 49, elina.lahti@sva.se

Läs mer

Pressmeddelande 2018-01-22

Pressmeddelande 2018-02-02

Salmonella på katt

Karta över smittade katter

Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Taggar:

Snabbfakta

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har på bara drygt två månader sedan årsskiftet påvisat 1 007 salmonellasmittade katter. Aldrig tidigare, ens på ett helt år, har så många katter konstaterats ha salmonella i Sverige. Samtidigt tycks nu äntligen allt färre katter insjukna i denna sjukdom.
Twittra det här

Citat

Detta år avviker från tidigare år på två sätt; dels genom att de konstaterade fallen är så många, dels för att andelen salmonellapositiva prover är så hög bland de misstänkta prover vi får in. Nu ser dock kulmen ut att vara nådd för denna smittsäsong
Epidemiolog Elina Lahti, SVA