SVAvet tar upp aktuell djurhälsa

Salmonellakontroll, fågelinfluensa, mystisk hästsjukdom, fårens juverhälsa, antibiotika i halm ─ tidningen SVAvet speglar verksamheten vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Nummer 2 för året är på väg ut till prenumeranterna.

Sverige har jämförelsevis lite problem med salmonella. En inkörsport är dock det foder som importeras till djuren. Som expertmyndighet bistår SVA Jordbruksverket med råd, övervakning och analyser, som nu senast när foder från en Uppsalafabrik visade sig vara smittat av salmonella.

Fågelinfluensa kan förändra organ

Ett annat ämne för SVAvet nr 2 är det aktuella utbrottet av fågelinfluensa i Kina. En hel del lärdomar kunde göras när Sverige för första gången drabbades av den fruktade sjukdomen 2006. Forskning av Caroline Bröjer, SVA, har till exempel visat att de milda varianterna av fågelinfluensavirus kan ge synliga organförändringar, trots att fåglarna inte verkar sjuka.

Polyneuropati är en allvarlig sjukdom på hästar, som kan liknas vid Guillain-Barrés syndrom på människa. Sjukdomen drabbar alla hästraser och åldrar. Ett smygande symptom är att hästen snubblar och kotar över. En tredjedel av de sjuka hästarna måste avlivas visar kartläggning av bland andra forskare Gittan Gröndahl, SVA.

Kloramfenikol förbjudet men har ändå hittats

Antibiotikan kloramfenikol är förbjudet inom EU. Ändå hittades det i griskött på en skånsk gård strax före julen 2012. Hur hade det gått till? Uppdraget att spåra källan gick till bland andra forskare Erik Nordkvist, SVA.

Läs SVAvet på webben eller prenumerera

Kontakta redaktionen

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Media

Media

Citat

De milda varianterna av fågelinfluensavirus kan ge synliga organförändringar, trots att fåglarna inte verkar sjuka.
Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär, SVA
Polyneuropati är en allvarlig sjukdom på hästar. En tredjedel av de sjuka hästarna måste avlivas.
Gittan Gröndahl, statsveterinär, SVA