25 års-firande för tågfärjetrafik mellan Sverige och Tyskland

Report this content

Sedan 1994 har tågfärjor gått mellan Trelleborg och norra Tyskland, och kombinerar därmed två av våra mest hållbara transportmedel. Stena Line är det enda färjerederiet som erbjuder direkta tågförbindelser mellan Tyskland och Centraleuropa och i år firar tågfärjorna 25 år. Trots firandet, står det klimateffektiva transportslaget inför nya utmaningar.

Från vänster: Katrin Verner, Freight Commercial Manager för Stena Line, Anders Hansson (M), Ron Gerlach, Trade Director för Stena Line i Tyskland ombord på M/S Skåne.

Tidigare transporterades årligen 200 000 tågvagnar mellan Trelleborg och Rostock/Sassnitz, men antalet har sjunkit betydligt och idag återstår mindre än tio procent av trafiken.

- Tågfärjetransporter är mycket viktiga för hållbara och resurseffektiva logistiklösningar. Tågfärjorna som trafikerar rutten Trelleborg-Rostock är de största i världen och vi kan med stolthet se tillbaka på de senaste 25 åren, säger Ron Gerlach, Trade Director för Stena Line i Tyskland.

Minskningen beror till stor del på den kraftigt subventionerade landrutten via Danmark och de fasta förbindelserna där. Att fokus skiftat till transport via land har därmed inneburit en utmaning för tågfärjetrafiken.

- Vi ser direkt en ökad efterfrågan för färjetransport när störningar infaller på landrutten. Samtidigt kan vi se att efterfrågan snabbt sjunker igen, när rutten fungerar som vanligt. För att kunna möta våra nuvarande kunders behov har vi fyra avgångar dagligen, men vi har utrymme för att öka effektiviteten om vi fick möjlighet att operera med fasta tågtidtabeller via Trelleborg- Rostock,” säger Katrin Verner, Freight Commercial Manager hos Stena Line.

Hållbara transporter står på agendan i både Sverige och Tyskland, och Stena Line ser gärna att tågfärjors roll i infrastrukturen diskuteras på nationell nivå - för ytterligare 25 år av klimateffektiva transporter mellan de båda länderna.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication, Stena Line, +46 704 855 188 eller press@stenaline.com

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor. Mer information finns på  www.stenaline.com


Prenumerera

Media

Media