Citat

Vi är väldigt glada över att kunna presentera vår nya färja Stena Estelle, som kommer att göra det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande till både våra fraktkunder och passagerare. Fartyget är splitter nytt och det mest moderna i hela vår flotta, vilket innebär ett enormt lyft både för kapaciteten, effektiviteten och serviceupplägget.
Marek Kiersnowski, Trade Director Baltic Sea South, Stena Line
Stena Ebba kommer, tillsammans med systerfartyget Stena Estelle, sätta en ny standard för flexibilitet, servicefokus och kundupplevelse.
Niclas Mårtensson, CEO Stena Line
Det är glädjande att allt fler svenskar hittar tillbaka till oss och tar med sig sin husvagn eller husbil på vår Stena Nautica som passerar över Kattegatt på sträckan Halmstad – Grenå. Vår färja är ett snabbt, smidigt och trivsamt sätt att resa med bil eller husbil för att komma till nya campingplatser och andra sommarupplevelser i Danmark. Dessutom behövs inget pass för att åka till vårt grannland, något som underlättar i dessa tider av fullbokade passexpeditioner.
Julia Kronberg, Group Marketing & Acquisition Manager Stena Line
Jag är otroligt stolt över att segla som befälhavare på Stena Adventurer, och detta hade inte varit möjligt utan stödet från mina kollegor på Stena Line. Jag hoppas att min position kan inspirera fler unga kvinnor att våga eftersträva en framgångsrik karriär till sjöss.
Sjökapten Lynette Bryson
På Stena Line ska det vara en självklarhet att känna sig som en del av familjen – oavsett hudfärg och etnicitet.
Niclas Mårtensson, CEO Stena Line
Jag brinner för mänskliga rättigheter och att ta vara på underskattad potential – genom att stärka individer och grupper som riskerar att inte bli sedda och att bli diskriminerade.
Salem Yohannes, Diversity & Inclusion Lead Stena Line
Vi är övertygade om att Life Finder Systems International och Cetasol är två mycket förtjänstfulla vinnare, och vi önskar dem stort lycka till i framtiden.
Monica Strandhag, Trade Manager Stena Line och juryns ordförande
Att fler svenskar upptäcker rutten Halmstad-Grenå och väljer att boka sin semester med Stena Line är mycket glädjande. Detta ser vi i de ökade bokningstalen inför påskhelgen och det är en trend som håller i sig inför stundande högsäsong och sommarsemester. Med färjan från Halmstad till Grenå kan svenskar snabbt och smidigt ta sig till Jylland och uppleva allt som vår danska destination har att erbjuda.
Julia Kronberg, Regional Travel Manager Stena Line
Med Urds avgång till Finland, täpper vi igen en lucka i vårt transportnätverk. Den nya linjen är primärt ett resultat av den dialog vi har haft med våra kunder och den efterfrågan vi mött från marknaden. Men för att kunna förverkliga den måste man vara en entreprenör, och det krävs både hårt arbete, ett hängivet team och ett starkt engagemang för att en ny rutt ska kunna bli en succé. Hittills har responsen varit mycket positiv, vilket visar att vi fattade rätt beslut.
Johan Edelman, marknadschef Norra Östersjön Stena Line
Det är ett enkelt och tydligt upplägg med fokus på godstransporter, med syftet att etablera en ’flytande bro’ mellan Mälardalsregionen och södra Finland. Pålitliga fartyg och en flexibel, lösningsorienterad besättning är de pelare som Nynäshamn-Hangö vilar på. Vi bär med oss minnet av invigningsceremonin när vi är tillbaka vid våra skrivbord och arbetar med att utveckla den här länken ytterligare och uppfylla våra tillväxtmål.
Johan Edelman, marknadschef Norra Östersjön Stena Line
Stena Lines engagemang för att introducera ytterligare en färjelinje från vår hamn Stockholm Norvik understryker hur viktig den nya hamnen är för hållbara godsleveranser till Sveriges största konsumentmarknad. Hamnen har utmärkta intermodala förbindelser till resten av Sverige via såväl väg som järnväg och den är lokaliserad närmare farleden än alla andra hamnar på den svenska östkusten. Det är en stor framgång att vi tillsammans kan växa med ännu en linje, den här gången mellan Sverige och Finland.
Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande för Stockholms Hamnar
Jag skulle vilja säga att vi kan erbjuda ett perfekt sommarjobb för många över 18 år eftersom schemat vanligtvis är förlagt till 1-2 veckors pass med motsvarande ledig - betald - tid däremellan. Du kan alltså varva jobb och betald ledighet hela sommaren och det betyder också att det inte spelar någon roll var i Sverige du bor, utan du kan pendla till dina jobbpass.
Therese Vikström, People Manager Scandinavia, Stena Line
Vi har nu transporterat passagerare och gods i Östersjöregionen i nästan ett decennium, ständigt följt upp våra kunders behov och önskemål, och är glada att kunna förbättra kundupplevelsen. I jämförelse med de färjor som tidigare trafikerade rutten, har Stena Scandica och Stena Baltica 30 procent större godskapacitet och 70 procent fler hyttplatser, bättre möjligheter att spendera överfartstiden på ett trevligt sätt, och ger på det hela taget en mer behaglig reseupplevelse på våra rutter till och från Lettland. Båda färjorna är fantastiska tillskott till Stena Lines flotta, och det här är bara det första steget i vår övergripande plan att fördubbla antalet passagerare på denna Östersjörutt under en treårsperiod.
Johan Edelman, Stena Line, Trade Director Baltic Sea North
Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten.
Niclas Mårtensson, VD för Stena Line
Genom att utsträcka vårt nätverk till Finland, utökar och förbättrar vi det redan idag mest omfattande, effektiva och integrerade färjelinjenätverket i norra Europa.
Niclas Mårtensson, VD för Stena Line
De nya färjorna vi nu sjösätter är flaggskeppen i vår pågående modernisering av fartygsflottan och utvecklingen mot mer hållbara transporter för både gods och passagerare
Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
Vi arbetar parallellt med att minska bränsleförbrukningen från våra befintliga fartyg och samtidigt utveckla morgondagens teknik, fartyg och bränslen. Detta är ett lysande exempel på hur vi kombinerar modern AI-teknik med den stora nautiska kompetens våra sjöbefäl besitter för att tillsammans minska vår miljöpåverkan.
Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line
Detta är ett fantastiskt samarbete mellan sjöfarten och stålindustrin som bevisar att det tillsammans går att minska vår klimatpåverkan drastiskt. För Stena Line är detta ytterligare ett viktigt steg på vår hållbara resa och utforskandet av alternativa fartygsbränslen för framtiden
Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line
Vi har väntat på detta och är otroligt glada över att äntligen känna vind i seglen. Vi vet att det finns ett stort uppdämt sug efter att få komma ut och resa och det syns i våra bokningssiffror för sommarens högsäsong som börjat ta fart från skolavslutningarna och framåt.
Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
Dessa två nya superfärjor representerar en viktig del av vår hållbara tillväxtresa framåt och vi ser fram emot att välkomna dem till flottan nästa år.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
et känns fantastiskt kul att äntligen få välkomna hallänningarna ombord på Stena Nautica igen och erbjuda möjligheten att resa på en dagstur över Kattegatt med frisk havsluft, god mat och billig shopping ombord.
Julia Kronberg, Travel Commercial Manager Danmarkslinjerna
Vi är optimistiska för att detta ska fortsätta och vi ser redan en positiv bokningstrend både från den svenska och danska sidan inför sommarens högsäsong. Det är tydligt att vår optimism och längtan efter att resa delas av våra kunder,
Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
Vi har sett en ökad efterfrågan från våra kunder runt hela Östersjön och vi fortsätter därför att utveckla fartygsflottan. Jag välkomnar stolt vårt senaste tillskott Stena Livia.
Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines linjer till och från Lettland.
Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group
Vi ser en fortsatt ökning av efterfrågan på godstransporter från våra kunder runt Östersjön och utökar tillfälligt kapaciteten med Stena Vinga i väntan på att våra två större fartyg anländer senare i år.
Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines tvä färjelinjer från Lettland.
Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 % av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse.
Margareta Jensen Dickson, Group Head of People
Flytten till Halmstad var rätt beslut
Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
Vi går nu från vision till verklighet med det batteridrivna fartyget Stena Elektra
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Ventspils erbjuder ett unikt geografiskt läge och linjen är den snabbaste mellan Sverige och Baltikum. Avtalet är en viktig del av vår expansion på Östersjön och för att vi ska kunna fortsätta växa tillsammans med våra kunder och partners
Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines färjelinjer till och från Lettland
De nya fartygen är väldigt flexibla och effektiva vilket har varit en styrka i denna situation.
Paul Grant, ansvarig för Stena Lines nio färjelinjer på Irländska Sjön.
Vi tar denna situationen på mycket stort allvar och följer självklart både de danska och de svenska myndigheternas restriktioner gällande passagerartrafiken. Vi fortsätter att säkerställa den viktiga godstrafiken, precis som vi gjort under hela pandemin, men erbjuder även möjligheten att resa för de som uppfyller myndigheternas krav.
Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer
Vi vill att namnen på våra fartyg ska knyta an till vår historia och vårt skandinaviska ursprung men också den region där vi seglar.
Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
Vi har sett en stor efterfrågan från våra kunder för en förbindelse som kopplar ihop Sydeuropa med Skandinavien
Fredrik Johansson, Shipping Logistics Sales & Business Development Manager på Stena Line
Att snabbt kunna svara på marknadens behov och önskemål med vår flexibla flotta är en av Stena Lines största styrkor
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Landström är viktigt av två anledningar. För det första bidrar det till en bättre stadsmiljö och renare luft i de hamnar där vi trafikerar. Men det handlar också om att framtidssäkra vår verksamhet då vi ser en ökad elektrifiering i samhället och i våra hamnar med eldrivna hamnfordon, lastbilar, bilar och slutligen eldrivna färjor
Niclas Mårtensson, Stena Lines VD och ledamot i Regeringens Elektrifieringskommission
Stena Embla och hennes systerfartyg är verkligen nästa generations färjor.
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line
Elisabeth har en vinnande kombination av rätt erfarenhet och personlighet för att fortsätta arbetet med att utveckla våra linjer mellan Sverige och Danmark
Markus Lindbom, Kommersiell Chef på Stena Line
Vi följer precis som tidigare myndigheternas rekommendationer och kommer därmed att åter öppna upp för passagerartrafik på linjen mellan Göteborg och Fredrikshamn.
Elisabeth Lönne, Trade Director BR Denmark
Flytten till Stockholm Norvik Hamn är en viktig del av vår expansion på Östersjön och ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa tillsammans med våra kunder.
Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
Med nya större fartyg på båda våra linjer till och från Lettland under nästa år stärker vi erbjudandet till våra kunder och vår position på marknaden väsentligt.
Johan Edelman, Trade Director Baltic Sea North
Vi seglar för tillfället med begränsat antal passagerare ombord för att möjliggöra social distansering och har infört ett stort antal åtgärder för att skapa en trygg och säker upplevelse under hela resan
Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
Stena Embla och hennes systerfartyg är verkligen nästa generations färjor. Energieffektiva, flexibla, moderna och anpassade för såväl gods- som passagerartrafik.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Vi stärker nu ytterligare vår position med två nya moderna fartyg
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Linjen Karlskrona-Gdynia firar 25 år i år och är idag en viktig länk mellan Sverige och Polen såväl för turism som transporter.
Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
Det här är en viktig milstolpe för elektrifieringen av sjöfarten.
Per Wimby, Stena Teknik
Vi ser en ökad efterfrågan för sjötransporter i den expansiva regionen Östersjön och vi är glada över att kunna utöka erbjudandet till våra fraktkunder ytterligare.
Erik Thulin, ansvarig för Stena Lines färjelinjer till och från Lettland
Vi tror på en fortsatt tillväxt och efterfrågan på samtliga våra marknader och med de nya färjorna på plats kommer vi att vara väl rustade för framtiden
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Färjor ger goda möjligheter till en säker resa, inte minst genom att det finns gott om utrymme för social distansering och att man andas frisk havsluft både ute och inne.
Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
För att vi ska kunna erbjuda våra gäster en säker resa med social distansering har vi bland annat reducerat antalet passagerare per avgång samt infört flertal åtgärder för ökad säkerhet ombord
Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vårt mål är att vara ledande inom hållbar sjöfart.
Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line