Från shoppingbåtar till flytande broar - Stena Line firar sin 60-årsdag

Report this content

Sex decennier av framåtanda, flexibilitet och nyfikenhet har gjort Stena Line till en världsledare inom färjesjöfarten

28 september 2022, Göteborg: Idag firar vi Stena Lines sextioårsdag som färjerederi; ett rederi som har etablerat sig som en pålitlig länk mellan människor, platser och samhällen.

När Stena Lines grundare Sten A. Olsson startade en färjelinje från sin hemstad Göteborg till Skagen i Danmark 1962, hade han redan 20 års erfarenhet som entreprenör i ryggen – som skrothandlare. Där andra såg skräp, såg han affärsmöjligheter, och på så sätt lade han grunden till vad som så småningom skulle bli ett av de mest ikoniska varumärkena i Sverige – Stena. Även hans första färjelinje fick snart namnet Stenalinjen, ett namn som internationaliserades till Stena Line när de nordiska länderna inte längre räckte till för Olssonfamiljens ambitioner.

Olsson hade startat sin karriär i sjöfartsbranschen när han behövde ett sätt att transportera metallskrot. Men snart insåg han hur konservativ och ineffektiv passagerarfärjebranschen var, och gav sig i kast även med den. Idag har Stena Line utvecklats till att vara ett av världens ledande företag inom färjebranschen och transporterar varje år 6 miljoner passagerare och åtskilliga miljoner godsenheter, på 38 fartyg som trafikerar 18 rutter i ett europeiskt nätverk som sträcker sig från Irland i väst till Lettland i öst. Tre principer har alltid styrt företagets kurs: ambitionen att växa, förmågan till anpassning, och en ständig nyfikenhet som inspirerar till nya innovationer.

Efter att ha etablerat rutten till Skagen och senare även Fredrikshamn i Danmark, öppnade Stena Line en direktlinje mellan Västsverige och den europeiska kontinenten 1967, med sin rutt till Kiel i Tyskland. Genom strategiska företagsförvärv etablerade Stena Line – nu under ledning av Sten A:s son Dan Sten Olsson – på 1980- och 90-talen sina första linjer från Nederländerna till Storbritannien och vidare därifrån till Irland – och lade grunden till företagets dominans inom godstrafiken över Irländska sjön. Och efter järnridåns fall var den nya rutten från Karlskrona till Gdynia i Polen 1995 grundvalen för vad som idag är en av Stena Lines mest dynamiska och expanderande affärsregioner.

“På Stena Line glömmer vi aldrig vårt ursprung. Sten A Olsson var en verklig entreprenör, och det var hans framåtanda, flexibilitet och aldrig sinande nyfikenhet som formade vårt DNA. Under de sex decennier som har passerat sedan han startade sin första färjelinje, har vi fortsatt att utmana de förhärskande idéerna och affärsmodellerna i vår bransch. Detta är vad som har möjliggjort vår utveckling till ett ledande färjerederi. Vi ser nu med stor iver fram emot att fortsätta vår resa in i framtiden med ytterligare expansion och hållbara lösningar”, säger Niclas Mårtensson, VD Stena Line.

Dagens Stena Line karaktäriseras av effektiva, högfrekventa, godstunga och gästvänliga färjetransporter; resultatet av en ständig förändringsprocess som först förvandlade originalets “flytande mataffär” till Danmark till kryssningsliknande nöjesturer under taxfree-shoppingens glansdagar på 80- och 90-talen, och sedan till dagens drivna, flexibla och nätverksbaserade företag.  

Vad för då framtiden med sig? Nästa stora utmaning för Stena Line, liksom för hela transportsektorn, är den gröna omställningen. Projekt som metanolfärjan mellan Göteborg och Kiel i Tyskland, de toppmoderna E-Flexerfärjorna, samt ambitiösa elektrifieringsprojekt omsätter snart Stena Lines motto i praktiken: Connecting Europe for a Sustainable Future.

För mer information, kontaka Stena Lines Group Press Office

+46 (0)31 85 85 83, press@stenaline.com 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 18 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har 15 700 anställda och en årlig omsättning på cirka 37 miljarder kronor.

Prenumerera

Citat

På Stena Line glömmer vi aldrig vårt ursprung. Sten A Olsson var en verklig entreprenör, och det var hans framåtanda, flexibilitet och aldrig sinande nyfikenhet som formade vårt DNA. Under de sex decennier som har passerat sedan han startade sin första färjelinje, har vi fortsatt att utmana de förhärskande idéerna och affärsmodellerna i vår bransch. Detta är vad som har möjliggjort vår utveckling till ett ledande färjerederi. Vi ser nu med stor iver fram emot att fortsätta vår resa in i framtiden med ytterligare expansion och hållbara lösningar.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line