Stena Line firar europeiska mångfaldsmånaden genom att bjuda in till panelsamtal

Report this content

Fredagen den 20 maj arrangerar Stena Line ett panelsamtal för att fira europeiska mångfaldsmånaden 2022. Evenemanget riktar sig till såväl chefer som medarbetare inom Stena Line. Även media välkomnas för att få en inblick i hur Stena Line arbetar med FN:s globala mål om minskad ojämlikhet inom den egna organisationen.

Jämlikhet och mångfald är högprioriterat för Europeiska kommissionen. För att bekämpa diskriminering och driva på arbetet för ett mer jämlikt samhälle, organisationer och företag har EU-kommissionen antagit en arbetsmetod, med målinriktade handlingsplaner och åtgärder. Som en del i detta arbete firas, i maj månad, den europeiska mångfaldsmånaden (Diversity month) runtom i EU. Företag och organisationer uppmuntras till att ta ställning och rikta sitt fokus mot mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

På Stena Line arbetar vi med flera av FN:s Globala mål, varav ett är arbetet för minskad ojämlikhet. Ett jämlikt samhälle bygger på allas lika rättigheter och möjligheter till inflytande, oberoende av till exempel kön, etnicitet, ålder, religion eller funktionsvariation. För att fira den europeiska mångfaldsmånaden har Stena Line i år valt att lägga fokus på hudfärg och etnicitet då detta är ett generellt utvecklingsområde inom företagsvärlden. Stena Line vill specifikt lyfta de utom-europeiska nationaliteter som avviker från den europeiska normen, genom flera olika aktiviteter och initiativ under maj månad. 

Stena Line är i grunden ett familjeföretag som är måna om att få alla att känna sig välkomna och därför är det en självklarhet att arbeta med flera olika insatser under årets mångfaldsmånad.

- På Stena Line ska det vara en självklarhet att känna sig som en del av familjen – oavsett hudfärg och etnicitet, säger Niclas Mårtensson, CEO på Stena Line.

Som ett avslut på mångfaldsmånaden vill Stena Line bjuda in till ett unikt panelsamtal, vars syfte är att lyfta frågan om och vikten av mångfald och inkludering inom företaget. Dagens panel består av Mauridi Sabuni, Rupa Mooker och Siduri Poli, som alla är experter inom etnicitet och hudfärg på arbetsplatsen. Svenska Mauridi Sabuni är organisationskonsult inom mångfald och arbetar aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser hos företag. Rupa Mooker, från Storbritannien, har arbetat som advokat inom anställningsfrågor och HR på byrån MacRoberts sedan 2003 och har sedan 2017 axlat rollen som Director of People & Development på samma byrå. Den prisbelönta entreprenören och författaren Siduri Poli är medgrundare och Head of Business & Brand hos en av Sveriges största entreprenöriella hubbar; Changes Hub med över 1800 medlemmar, vars syfte är att främja företagande och start-ups bland marginaliserade grupper i samhället.

En annan stor nyhet är att Stena Line för första gången har anställt en expert som med ett brett mandat från företagsledningen ska arbeta med mångfaldsfrågor på tvärs över hela organisationen, en så kallad Diversity & Inclusion Lead. Salem Yohannes, som tillsatts i denna roll, har en statsvetenskaplig bakgrund, och har bland annat arbetat med mänskliga rättigheter för Göteborgs stad. 2019 vann hon priset ‘Årets Folkbildare’ på Bergsjögalan.

- Jag brinner för mänskliga rättigheter och att ta vara på underskattad potential – genom att stärka individer och grupper som riskerar att inte bli sedda och att bli diskriminerade, säger Salem Yohannes.

Som avslut på Diversity Month Panel Talk ges inbjuden media möjligheten att göra individuella intervjuer med både Diversity & Inclusion Lead Salem Yohannes samt paneldeltagarna Mauridi Sabuni, Rupa Mooker och Siduri Poli.

ANMÄLAN OCH PRAKTISK INFORMATION:

Anmälan sker senast på torsdag 19 maj klockan 16:00, men gärna så snart som möjligt, till Petra Amri på pa@ehrenbergsoerensen.com.

PROGRAM:

När: 20 maj 2022

Tid: 09.00-11.00

Var: Portside (Danmarksterminalen, plan 3), Göteborg

09.00 Kaffe och mingel

09.30 Panelsamtal

Stena Lines VD Niclas Mårtensson & Salem Yohannes, Diversity & Inclusion Lead, hälsar välkomna

09.35 Mångfald & inkludering inom organisationen Maritime UK

Chrissie Clarke, The Maritime UK

09.40 Panelsamtal med externa keynote-deltagare om etnicitet & hudfärg

Mauridi Sabuni, Rupa Mooker och Siduri Poli

10.30 Mingel och intervjutillfälle

Möjlighet att genomföra individuella intervjuer med Salem Yohannes, Mauridi Sabuni, Rupa Mooker och Siduri Poli.

Vänligen notera att press undanbedes att använda kamerablixt under evenemanget då detta stör den videoupptagning som kommer att göras i utbildningssyfte.

För mer information, kontaka Stena Lines Group Press Office

+46 (0)31 85 85 32, press@stenaline.com 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 18 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och till sjöss. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen, som har 15 700 anställda och en årlig omsättning om ungefär 37 miljarderMer information finns på  www.stenaline.com

 

Prenumerera

Citat

På Stena Line ska det vara en självklarhet att känna sig som en del av familjen – oavsett hudfärg och etnicitet.
Niclas Mårtensson, CEO Stena Line
Jag brinner för mänskliga rättigheter och att ta vara på underskattad potential – genom att stärka individer och grupper som riskerar att inte bli sedda och att bli diskriminerade.
Salem Yohannes, Diversity & Inclusion Lead Stena Line