Snart eldrift på Stena Jutlandica

Report this content

Nu tas nästa steg i Stena Lines strävan att testa nya miljövänliga energislag för framdrift av fartyg. Nyligen tecknades ett kontrakt med Callenberg Technology Group på batterier med total kapacitet på 1 MWh som under våren kommer att installeras på Stena Jutlandica som går mellan Göteborg och Frederikshavn. Innan sommaren ska eldrift vid manövrering i hamn bli verklighet.

Batteriprojektet är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrategi och i framtiden är målet att kunna köra en färja cirka 50 sjömil på batteri.

– Hållbarhet står väldigt högt på agendan hos oss och vi utvärderar hela tiden nya sätt att minska vår påverkan på miljön. Sedan 2015 är till exempel metanol en del av bränslemixen på Stena Germanica som går mellan Göteborg och Kiel och vi driver dessutom cirka 300 olika energibesparingsprojekt. I takt med att både storleken och kostnaden på batterier minskar blir batteridrift ett mycket spännande alternativ till traditionella drivmedel för sjöfarten eftersom utsläppen till luft kan elimineras helt, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

Batteriprojektet som startar nu kommer att genomföras stegvis. I steg ett handlar det om att koppla på eldrift för manövrering och bogpropellrar när fartyget lägger till i hamn. I steg två kopplas en utökad batteridrift till propellrarna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga.

I steg tre utökas batterikapaciteten ytterligare och ett fartyg kan köra cirka 50 sjömil på el, motsvarande distansen mellan Göteborg och Frederikshavn.

Målet med att genomföra detta i flera steg är för att kunna testa och samla kunskap om eldrift under resans gång. Om projektet blir framgångsrikt kan batteridrift bli aktuellt även på andra fartyg i Stena Lines flotta på 38 fartyg.

Det tekniska lösningarna tas fram tillsammans med Stena Teknik som samarbetar med akademi, myndigheter och olika leverantörer. Projektet har mottagits mycket positivt och den första fasen finansieras till hälften med stöd från Trafikverket och EU.

Fakta:

Tekniken som testas bygger på plug-in hybridtekniken. Batterierna laddas när fartyget är anslutet till landström, som också är en viktig satsning på ren energi, men kan även laddas under drift av fartygets generatorer. Projektets olika steg:

Steg 1

-    Batteridrift vid manövrering och av bogpropellrar i hamn och när fartyget lägger till

-    Optimerar elanvändandet under drift (Peak Shaving)

-    Batterikapacitet 1 MWh

Steg 2

-    Batterdrift i hamn och inomskärs upp till cirka 10 sjömil

-    Batterikapacitet cirka 20 MWh

Steg 3

-    Full eldrift upp till cirka 50 sjömil

-    Batterikapacitet 50 MWh

För mer information kontakta Jesper Waltersson, Presschef Stena Line, tel +46 (0)704 85 85 32.

Prenumerera

Media

Media