Stena Line först i världen med vindkraft på färja

Som ett led i Stena Lines miljöarbete och arbete med att ständigt utveckla verksamheten, startar nu ett världsunikt pilotprojekt. Som den första passagerarfärjan i världen får Stena Jutlandica, Göteborg-Frederikshavn, två vindkraftverk i fören som både ska bidra med energiförsörjning och minska förbrukningen bränsle.

Inom vårt Energy Saving Programme driver vi idag cirka 200 miljöförbättrande projekt och detta är ytterligare ett mycket intressant projekt som vi startar inom ramen för detta. Stena Line har en tradition att vara i framkant när det gäller utveckling av olika typer av nya lösningar, säger Robert Åkerlund, Director Technical & HR på Stena Line.

Lösningen bygger på två turbiner som kommer att monteras på 4 meter höga master i fören av fartyget. De två turbinerna kommer att producera ström till fartygets elnät. Genom att de är placerade i fören kommer de också att bidra till att luftmotståndet reduceras.

De två turbinerna kommer att generera cirka 23 000 kWh per år vilket motsvarar 4 normalvillors förbrukning av hushållsel på ett år. Elen kommer bland annat att användas för att driva belysningen på Stena Jutlandicas bildäck, säger Robert Åkerlund.

Det minskade luftmotståndet till havs kommer att innebära en reducerad förbrukning av bränsle på mellan 80 och 90 ton per år.

- Det kan jämföras med 28 villors förbrukning av olja för uppvärmning under ett år, säger Robert Åkerlund.

Sedan tidigare är Stena Lines verksamhet i Skandinavien miljöcertifierad enligt ISO14001, dessutom finns elanslutningar för alla fartyg i Göteborg och under de senaste åren har det genomförts en rad miljöförbättrande åtgärder som antingen lett minskad energiförbrukning eller lägre bränsleförbrukning.

Här finns en animation som visar hur vindkraftverken bidrar med el och minskar lufmotståndet: http://www.youtube.com/stenaline#p/u/0/Z7nqCtFhLIc

Här finns fler bilder på Stena Jutlandica och vindkraftverken: http://www.flickr.com/photos/stenaline/sets/72157627012163994/

 

Fakta om vindturbinerna:

Typ: Vertikalt vindkraftverk

Generatorstorlek: 4 kW x 2

Beräknad elleverans: 23 000 kWh/år, vilket motsvarar 4 villors hushållsel per år.

Beräknad bränslebesparing per år: 84 ton vilket motsvarar 28 villors uppvärmning med olja per år. Innebär minskade koldioxidutsläpp med 269 ton/år och minskade svavelutsläpp med 1,7 ton/år.

Stena Line, Göteborg, 21 juni 2011

För mer information kontakta Robert Åkerlund, Director Technical & HR, tel 0704-85 52 84 eller Jesper Waltersson, informationsansvarig, 0704-85 85 32.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media