Stena Line hissar regnbågsflaggan i hela Europa

Report this content

Som stolt sponsor till EuroPride den 1 - 16 juni hissar Stena Line regnbågsflaggan i hela Europa. Med budskapet ”Alla ombord” visar företaget att de står enade i att stödja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Partnerskapet med EuroPride är ett av Stena Lines initiativ för ett ökat fokus på jämställdhet och inkludering*.

“På Stena Line är alla välkomna. Oavsett om du vill arbeta här, resa med oss, eller vara en av våra samarbetspartners. Vi är stolta över att fortsatt stå bakom EuroPride, och dess värderingar inom jämställdhet och mångfald; diskriminering oavsett form har ingen plats hos Stena Line”, säger Ian Hampton, Chief People & Communications Officer på Stena Line.

Under Europride den 1 – 16 juni kommer Stena Line att hissa regnbågsflaggan på sina färjor och terminaler över hela Europa samt i sina digitala kanaler såsom hemsidor, sociala medier och digitala skärmar ombord.

Att samtliga Stena Lines regioner är involverade sänder ett viktigt budskap om att företaget står enat i frågan om att stödja lika rättigheter och möjligheter för alla. Stena Line tar sitt ansvar för att främja en värld av tolerans och förståelse istället för trakasserier och diskriminering. Det är vad ”Alla ombord” handlar om som är årets budskap från Stena Line.

“Tillsammans är vi mer än 7 200 medarbetare som arbetar för att skapa en trevlig upplevelse för alla våra gäster. För att vi ska kunna åstadkomma det, måste vi se till att ha ett hållbart arbetsklimat fritt från trakasserier, där alla får samma möjligheter oavsett ålder, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning, säger Margareta Jensen Dickson, Head of People på Stena Line.

För att uppnå den visionen har Stena Line bestämt att en obligatorisk mångfald och anti-trakasseriutbildning ska bli en del av introduktionsprocessen för samtliga chefer och nyanställda. Stena Line lanserar också en arbetsgrupp som kommer att fokusera på att förbättra arbetet med jämställdhet och mångfald inom bland annat rekrytering och vidareutbildning.

För att skapa ordentliga svallvågor behöver vi ha ”alla ombord” därför börjar denna resa med våra anställda.

*Stena Lines hållbarhetsstrategi bygger på fem fokusområden knutna till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Equality and inclusion (Jämställdhet och inkludering) lanserades under 2018 och kompletterar de fyra tidigare fokusområdena – Clean energy, Good health and wellbeing, Life below water och Responsible consumption som lanserades 2016. De långsiktiga målen för Equality and inclusion är minst 30 procent kvinnliga chefer år 2022 och en nollvision när det gäller trakasserier.

För mer information, kontakta:

Carl Mårtensson, PR-ansvarig på Stena Line, +46 (0)704858332 eller press@stenaline.com

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor. Mer information finns på  www.stenaline.com


Prenumerera

Media

Media

Citat

På Stena Line är alla välkomna. Oavsett om du vill arbeta här, resa med oss, eller vara en av våra samarbetspartners. Vi är stolta över att fortsatt stå bakom EuroPride, och dess värderingar inom jämställdhet och mångfald; diskriminering oavsett form har ingen plats hos Stena Line
Ian Hampton, Chief People & Communications Officer på Stena Line.
För att skapa ordentliga svallvågor behöver vi ha ”alla ombord” därför börjar denna resa med våra anställda.
Carl Mårtensson, PR-ansvarig på Stena Line