Stena Line inviger världens första metanolfartyg

Hållbara sjötransporter kräver nya lösningar. Stena Line har valt att satsa på det alternativa bränslet metanol, och nu är världens första fartyg med metanoldrift i drift, Stena Germanica, som trafikerar linjen Kiel–Göteborg.

Den 26 mars gick Stena Germanica i trafik igen efter ett par månaders uppehåll. Nu som världens första metanoldrivna fartyg. Stena Line blir i och med detta det första rederiet att köra på miljövänlig metanol som huvudbränsle. Idag invigdes fartyget vid kaj i Göteborg med ett 100-tal gäster på plats.

– Vi är väldigt entusiastiska över metanolens möjligheter och det har potential att bli framtidens fartygsbränsle. Vi vill driva förändring och utveckling inom sjöfarten och, och med Stena Germanica blir vår miljöpåverkan något helt annat än vad branschen sett tidigare, säger Carl-Johan Hagman.

Metanol är ett biologiskt nedbrytbart, miljövänligt och kostnadseffektivt bränsle som minskar svavel- och partikelutsläpp med 99 procent. Färjans bränslesystem och motorer har anpassats vid varv i ett samarbete mellan Stena Line och Wärtsilä. Tekniken är så kallad dual fuel – metanol är huvudbränsle, men möjligheten finns att använda MGO, Marine Gas Oil, som backup.

Konverteringen av Stena Germanica har genomförts i polska Gdansk på Remontova-varvet och påbörjades i slutet av januari och pågick till slutet av mars. Projektet stöds av EU:s Motorways of the Seas och har en totalkostnad på omkring 22 miljoner euro.

Konverteringen har redan fått pris för den innovativa, nya tekniken och framstegen det innebär för den marina miljön.

- Jag tycker det är oerhört glädjande med Stena Lines initiativ att vara först i världen med metanol som alternativt bränsle. Tillsammans med det imponerande arbete man gjort inom sitt Energy Saving Programme, ESP, under ett antal år visar detta på ett stort engagemang för hållbar utveckling. Det visar vägen för sjöfarten både i Sverige och globalt hur man ansvarsfullt värnar om miljö och klimat, säger Sjöfartsverkets Generaldirektör, Ann-Catrine Zetterdahl.

Fakta om metanol
Metanol är en färglös vätska som kan produceras från naturgas, kol, biomassa eller CO2. Genom att använda metanol är utsläppen av svavel (SOx) minskat med ungefär 99 procent, kväve (NOx) med 60 procent, partiklar (PM) med 95 procent och koldioxid (CO2) med 25 procent jämfört med internationella bunkerbränslen. Utsläppen från metanol ligger på ungefär samma nivå som för LNG (Liquified Natural Gas), men är lättare att hantera och ställer inte samma krav på infrastruktur. Sedan 2005 har Stena Line arbetat på att minska sin miljöpåverkan genom ett energibesparingsprogram, och i snitt har man lyckats minska fartygens energiförbrukning med 2,5 procent om året.

För mer information, Jesper Waltersson, informationschef Stena Line, tel +46 (0) 31 85 85 32 eller +46 (0) 704 85 85 32. jesper.waltersson@stenaline.com

För att se filmat material om Stena Lines metanolprojekt, där bland annat Carl-Johan Hagman intervjuas, gör ett besök på Stena Lines Youtube-kanal: www.youtube.com/stenaline

Stena Line är ett av världens största färjerederier med 35 fartyg och 22 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena Sfären som har cirka 20 500 anställda och en årlig omsättning på över 50 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 36 fartyg och 18 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 16 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 37 miljarder kronor.

Prenumerera