Stena Line minskar koldioxidutsläppen – ligger i framkant inom internationell sjöfart

Report this content

Stena Line fortsätter att minska koldioxidutsläppen och ligger nu tio år före den internationella sjöfartens mål för utsläppsminskningar. Under 2019 reducerade färjerederiet utsläppen av koldioxid både totalt och per transporterat ton ombord på fartygen. Nya energieffektiva fartyg, AI-assistans till kaptener ombord och en hög punktlighet pekas i årets hållbarhetsöversikt ”A Sustainable Journey 2019/2020” ut som viktiga åtgärder. 

Trots en tuff situation på grund av COVID-19 kämpar färjerederiet Stena Line vidare för att behålla en ledande position inom hållbar internationell sjöfart. Stena Line har nu släppt sin fjärde hållbarhetsöversikt som beskriver initiativ, förbättringar och utmaningar inom hållbarhetsområdet och även resultat kopplat till företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

Stena Line konstaterar att de under 2019 minskade de totala koldioxidutsläppen med 1,7 %, motsvarande 24 000 ton CO2. Samtidigt minskade utsläpp per transporterat ton med hela 3,6 % vilket visar att transporterna med rederiets fartyg blivit mycket mer energieffektiva under 2019, och med mer än 40 % sedan 2008. Med detta resultat ligger nu Stena Line tio år före den internationella sjöfartens (International Maritime Organisation, IMO) mål för energieffektiva transporter, en minskning av CO2-utsläpp med 40 % till 2030.

“Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vårt mål är att vara ledande inom hållbar sjöfart. Vi har kontinuerligt under de senaste tio åren genomfört fler än 320 energieffektiviseringsåtgärder och investerat i nya och mer energieffektiva fartyg varav två har gått i trafik i år på Irländska Sjön nu under våren. Vi har också löpande utbildat våra kaptener i att köra bränslesnålt och punktligt och under 2019 fick de hjälp av en ny assistent – artificiell intelligens, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.   

Målet är att bli klimatneutral 2050 

Den största utmaningen för Stena Line och sjöfarten är att minska de totala utsläppen och Stena Line har en övergripande vision om att bli fossilfria till 2050, i linje med nationella och internationella klimatmål.

”Att minska våra totala utsläpp är den största utmaningen hittills för såväl Stena Line som den övriga sjöfarten. Vi arbetar parallellt med att minska våra fartygs bränsleförbrukning och utsläpp till både luft och vatten, samtidigt som vi utvärderar morgondagens bränslen. Stena Line har idag ett flertal pågående projekt inom alternativa bränslen, såväl metanoldrift som batteridrift, och planerar att lansera en helt batteridriven färja senast 2030”, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.   

Höjdpunkter från “A Sustainable Journey” 

  • Sänkt totala koldioxidutsläppen med 1,7 % och utsläpp per transporterat ton gods och passagerarfordon på fartygen (ton/km) med 3,6 %. Målet är en minskning med 2,5 % per år.
  • Drastiskt reducerat mängden engångsartiklar av plast ombord på fartygen. 
  • Ökat mängden återvunnet material genom förbättrade rutiner i hamnar, terminaler och kontor samt återvinning av använda uniformer.  
  • Ökat mängden miljömärkta kemikalier och rengöringsmedel. De två nybyggda fartygen Stena Estrid och Stena Edda är bäst med 80 % miljömärkta produkter.
  • Ökat antalet kvinnor i ledande positioner och idag är var femtechef en kvinna (20 %). Målet är 30 % år 2022. 

 

Fakta: Stena Lines hållbarhetsstrategi
Stena Lines hållbarhetsstrategi är uppdelad i fem fokusområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ambitiösa mål inom varje fokusområde. Fokusområdena är Equality & inclusion, Good health & wellbeing, Clean energy, Responsible consumption och Life below water. 

För mer information, kontakta:

Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef Stena Line
+46 704 855 188, erik.lewenhaupt@stenaline.com

Stena Line press
+46 (0)704 85 85 32, press@stenaline.com

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 19 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 16 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 37 miljarder kronor. Mer information finns på  www.stenaline.com

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Line fortsätter att minska koldioxidutsläppen och ligger nu tio år före den internationella sjöfartens mål för utsläppsminskningar.
Twittra det här

Citat

Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vårt mål är att vara ledande inom hållbar sjöfart.
Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line