Stena Line ökar fokuset på jämställdhet och inkludering

Report this content

På Internationella kvinnodagen den 8 mars lanserar Stena Line ett nytt fokusområde för sitt hållbarhetsarbete – Equality and inclusion. Detta är ett viktigt steg företagets satsning för att skapa en hållbar arbetsmiljö, fri från trakasserier.

Stena Lines övergripande mål är att bli en ledare inom hållbar sjöfart och en viktig del av det arbetet är att skapa en hållbar arbetsmiljö, fri från trakasserier, där alla har lika möjligheter oavsett ålder, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet eller funktionshinder.

"På Stena Line välkomnar vi alla, oavsett om du vill jobba här, resa eller transportera med oss ​​eller vara en av våra samarbetspartners. Jag är stolt över att kunna meddela att vi nu utökar vårt fokus på denna viktiga fråga genom att lansera ytterligare ett fokusområde i vår hållbarhetsstrategi, säger Ian Hampton, Chief People & Communications Officer på Stena Line.

Stena Lines hållbarhetsstrategi bygger på ett antal fokusområden som är knutna till FN:s globala mål för hållbar utveckling och direkt relaterade till verksamheten. Equality and inclusion blir företagets femte fokusområde, och kommer att komplettera de befintliga fyra områdena – Clean energy, Good health and wellbeeing, Life below water och Responsible consumption som lanserades 2016. Inom varje område sätts ambitiösa mål och utvecklingen övervakas och redovisas noggrant årligen.

"De långsiktiga målen för Equality and inclusion är att vi ska ha minst 30 procent kvinnliga chefer år 2022 och en nollvision när det gäller trakasserier. Arbetet har redan påbörjats med två nya policyer för att motverka trakasserier och främja lika möjligheter som lanserades förra året ", säger Margareta Jensen Dickson, People Head of Stena Line.

Huvudinitiativ 2019

Under 2019 kommer Stena Line att fokusera på initiativ för att motverka trakasserier, förbättring av rekryteringssystem och rutiner, öka intresset för jobb inom sjöfart bland både kvinnor och män – samt att engagera sig i Maritime UKs "Women in Maritime Pledge", som förbinder hela företaget att "skapa en kultur som aktivt stöder och hyllar mångfald på alla nivåer, i hela vår organisation och bransch", som Stena Line undertecknade 2018.

"Vi kommer att behöva leverera på ett antal ambitiösa men realistiska mål. Exempelvis handlar det om att identifiera hinder i samband med rekrytering och befordran av kvinnor, förbättra rekryteringsmetoder, avkoda arbetsansökningar men även benchmarking och kartläggning av policyer för att vara en familjevänlig arbetsplats för alla, säger Margareta Jensen Dickson, Head of People på Stena Line.

Bidrar till bättre bemötande

Mångfald ibland medarbetare bidrar inte bara till en bättre arbetsmiljö, det hjälper också Stena Line att bättre förstå och bemöta sina kunder.

"Precis som vi, är våra gäster olika, och desto mer medvetna vi blir desto bättre kommer vi att kunna uppfylla deras behov och skapa en så bra reseupplevelse som möjligt", säger Ian Hampton, Chief People & Communications Officer på Stena Line.

För att läsa mer om Stena Lines hållbarhetsarbete vänligen besök https://www.stenaline.com/our-sustainable-journey/our-focus-areas

För att veta mer om Maritime UK vänligen besök https://www.maritimeuk.org/programmes/women-maritime/pledge/ 

För mer information vänligen kontakta Jesper Waltersson, Presschef Stena Line, 0704-85 85 32.

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36,5 miljarder kronor. www.stenaline.com finns mer information.


Prenumerera

Media

Media