Stena Line ökar takten mot fossilfri sjöfart - ska sänka utsläppen med 30 % till 2030

Report this content

Färjerederiet Stena Line fortsatte under 2020 att minska sina totala koldioxidutsläpp och ligger nu tio år före den internationella sjöfartens mål. Trots det ökar nu det svenska rederiet takten i omställningen mot fossilfri sjöfart och presenterar sin plan för att minska de totala koldioxidutsläppen med hela 30 % fram till 2030.

Trots ett utmanande år fortsatte Stena Line att minska sina totala koldioxidutsläpp under 2020. Utsläppen minskade också per nautisk mil, med - 2,3 %/nm, vilket visar att fartygen blivit ännu mer energieffektiva under 2020.

Vi arbetar parallellt med att minska vår bränsleförbrukning och våra utsläpp, samtidigt som vi utforskar morgondagens bränslen och teknik. De viktigaste orsakerna till minskningen under 2020 är att vi introducerat tre nybyggda energieffektiva fartyg av modellen E-Flexer på Irländska Sjön, introducerat grön landström vid hamnuppehåll i Kiel samt att flera fartyg som trafikerar mellan Sverige, Danmark och Tyskland blivit utrustade med AI-assistenten Stena Fuel Pilot som hjälper våra kaptener att segla på det mest energieffektiva sättet, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.

Stena Line ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för relativa utsläppsminskningar*. Ändå väljer nu det svenska färjerederiet att öka takten i omställningen mot fossilfri sjöfart och ska minska de totala koldioxidutsläppen med 30 % till 2030, vilket ska uppnås bland annat genom att sjösätta det fossilfria fartyget Stena Elektra på linjen Göteborg-Fredrikshamn, och senast 2050 ska rederiet vara helt fossilfritt.

- Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet. Då krävs det att vi på sikt också bryter fossilberoendet och börjar minska våra totala utsläpp, inte bara blir mer effektiva per segling. Därför väljer Stena Line nu att sätta det ambitiösa målet att minska våra totala koldioxidutsläpp med 30 % till 2030, för i slutänden ska de ner till noll, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson, ledamot i Regeringens Elektrifieringskommission.

Fyra områden som ska göra Stena Line fossilfria

Stena Line har identifierat fyra nyckelområden för att minska koldioxidutsläppen med 30 % till 2030 och för att bli helt fossilfria senast 2050.

 • Elektrifiering av sjöfarten:
  • Stena Line är idag ledande inom elektrifiering av sjöfarten och sedan 2018 trafikerar batterihybriden Stena Jutlandica linjen mellan Göteborg och Fredrikshamn. Senast 2030 ska den fossilfria färjan Stena Elektra trafikera hela sträckan med batterikraft endast, en sträcka på 50 nautiska mil.
  • Elektrifieringen av hamnsidan fortsätter och idag används 99,8 % förnybar el inom Stena Line. Vid 25 % av Stena Lines terminaler kopplar fartygen upp sig till grön el vid hamnuppehåll vilket under 2020 minskade Stena Lines koldioxidutsläpp med mer än 13 000 ton, motsvarande årsutsläppen från 7,200 personbilar.
 • Investering i alternativa bränslen
  • År 2015 sjösatte Stena Line världens första färja som kan drivas på både diesel och metanol. Det unika projektet på Stena Germanica på linjen mellan Göteborg och Kiel etablerade metanol som fartygsbränsle.
  • Metanol kan produceras från naturgas, kol, biomassa eller CO2. Genom att använda metanol elimineras utsläppen av svavel och partiklar nästan helt och kväve med 60 procent jämfört med traditionellt fartygsbränsle.
  • Stena Line undersöker flera alternativa bränslen såsom vätgas, och bränsleceller och under 2021 är ett test planerat med metanol som återvunnits från ståltillverkning.
 • Modernisering av fartygsflottan
  • Under 2020 har tre nybyggda färjor av modellen E-Flexer börjat trafikera Stena Lines linjer. Fartygen är 30 % mer energieffektiva än tidigare fartyg och förberedda för att konverteras till gas, eller metanoldrift. Under 2022 levereras ytterligare två nybyggda förlängda fartyg av modellen E-Flexers.
  • Under de senaste tio åren har Stena Line moderniserat och effektiviserat fartygsflottan genom fler än 360 små och stora effektiviseringsåtgärder. Det handlar exempelvis om nya bulbar, propellrar och roder, frekvensstyrd ventilation ombord och ny effektiv miljövänlig bottenfärg.
 • AI assistans ombord
  • Stena Lines erfarna kaptener har fått en ny hjälpreda ombord, AI-assistenten Stena Fuel Pilot som stöttar besättningen i att köra fartyget på det mest effektiva sätter. Under 2020 installerades Stena Fuel Pilot på fem färjor mellan Sverige och Tyskland och Sverige och Danmark. Planen är att AI-assistenten ska finnas på samtliga fartyg inom två år.
  • Stena Fuel Pilot har i sin nuvarande form en potential på att minska bränsleförbrukningen med upp till 5 % per fartyg och resa men ytterligare potential för AI-stöd för minskad bränsleförbrukning utreds.

Fakta: Stena Lines hållbarhetsstrategi
Stena Lines hållbarhetsstrategi är uppdelad i fem fokusområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ambitiösa mål inom varje område - Hållbar energi, Jämställdhet, Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion samt Hav och marina resurser. Läs mer om Stena Lines hållbara resa och resultat 2020 på www.stenaline.com/sustainability

*Stena Line tio år före den internationella sjöfartens (IMO/International Maritime Organisation) mål för energieffektiva transporter, en relativ minskning av CO2-utsläpp per lastenhet transporterad, med 40 % mellan 2008 och 2030. Läs mer på www.imo.org

För mer information, kontakta:

Erik Lewenhaupt, Group Head of Sustainability
Tel: +46 (0)704 85 51 88
E-mail:
erik.lewenhaupt@stenaline.com

Stena Line Press office
Tel: +46 (0)31 85 85 32
Email: press@stenaline.com

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 17 linjer i norra Europa som årligen gör 25 000 seglingar. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line har 4,300 anställda och omsätter 10 miljarder. Mer information finns på  www.stenaline.com

 

 

Prenumerera

Snabbfakta

Stena Line ökar takten mot fossilfri sjöfart - ska sänka utsläppen med 30 % till 2030
Twittra det här

Citat

Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line Group