Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten

Report this content

Stena Line har ökat antalet kvinnliga chefer med 42 % på fem år och siktet för framtiden är ställt ännu högre. Redan år 2022 ska 30 % av alla ledare vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse. I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars lanserar färjerederiet en global kampanj som ska locka fler kvinnor till sjöfarten.

Endast 2 % av de 1,2 miljoner personer som arbetar inom sjöfarten globalt är kvinnor och branschen ligger långt efter samhället i stort. Det vill Stena Line ändra på och genom målinriktat arbete har antalet kvinnliga chefer på färjerederiet ökat med 42 % på fem år och idag är var femte ledare en kvinna och totalt 26 % av de anställda är kvinnor.

”Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna och då måste vi garantera att alla känner sig välkomna, oavsett kön. I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång då studier visar att mer jämställda företag, är mer kreativa och innovativa och slutligen tjänar mer pengar”, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People, Stena Line.

Stena Lines hållbarhetsstrategi bygger på FN:s mål för hållbar utveckling och ett av de prioriterade områdena är mål nummer 5 – Jämställdhet. Inom ramen för mål 5.5, Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, har rederiet satt ambitiösa mål för att öka antalet kvinnliga chefer inom företaget.

”Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 % av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse”, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line.

För att säkerställa att målen nås arbetar Stena Line bland annat med följande åtgärder:

  • Planera för framtiden: Rutiner för att säkerställa att fler kön är representerade i successionsplaneringen av ledare på alla nivåer.
  • Bryta gamla mönster vid rekrytering: Rutiner för att ifrågasätta gamla mönster och könsnormer vid rekryteringar av ledare på alla nivåer.
  • Kvinnliga nätverk: Ett nätverk för kvinnliga ledare inom hela Stenasfären är ett initiativ som syftar till att synliggöra kvinnliga förebilder, skapa fler kontakter mellan kvinnliga chefer samt att attrahera och fånga upp yngre kvinnliga ledare inom hela Stena.
  • Stärka arbetsgivarvarumärket med global kampanj: I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars lanserar Stena Line en global kampanj i sociala medier riktad till kvinnor inom sjöfart. Kampanjen kommer att pågå året ut och syftar till att visa kvinnliga förebilder från hela företaget och från flera länder och yrkesgrupper.

En av de kvinnliga förebilder och ledare som är med i kampanjen är Sanna Niemann, Andrestyrman på Stena Nautica som trafikerar Stena Lines linje mellan Halmstad-Grenå. Som ung ville hon bli pilot, men efter att ha besökt en isbrytare under en öppen dag i hamnen ändrades planerna till Sjökapten.

- När jag sökte in till utbildningen hade jag ingen aning vad jag gav mig in på, men det visade sig vara mitt bästa beslut någonsin, säger hon i kampanjen.

Läs mer om Sanna och de andra kvinnliga förebilderna från Stena Line på: https://www.stenaline.com/career/women-in-maritime/

För mer information, kontaka Stena Lines Group Press Office

+46 (0)31 85 85 32, press@stenaline.com 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 17 linjer i norra Europa som årligen gör 25 000 seglingar. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line har 4,300 anställda och omsätter 10 miljarder. Mer information finns på  www.stenaline.com

 

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Line har ökar antalet kvinnliga chefer dramatiskt.
Twittra det här

Citat

Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 % av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse.
Margareta Jensen Dickson, Group Head of People