Stena Line stänger linjen mellan Nynäshamn och Gdynia tills vidare

Report this content

Stena Line har fattat beslut att tills vidare stänga fraktlinjen Nynäshamn-Gdynia och att i nuläget koncentrera verksamheten i södra Östersjön till linjen Karlskrona-Gdynia.

Bakgrunden till beslutet är framför allt den stora tonnageförändring som genomförs i Stena Lines linjenät som består av 21 linjer och 38 fartyg.

- Utvecklingen på marknaden går allt snabbare där vi ser en ökad flexibilitet och snabbare förändringstakt, den här förändringen är ett tydligt exempel på det. Vi har en fortsatt mycket stark efterfrågan på fraktkapacitet mellan Sverige och Polen. Men vi befinner oss i ett läge där vi bygger för framtiden och har en mycket hög aktivitet i verksamheteten, inte minst på södra Östersjön. I det läget har vi bestämt oss för att koncentrera våra investeringar i den här regionen till vår linje Karlskrona-Gdynia, där vi tror på en fortsatt stark tillväxt de kommande åren, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson.

Karlskrona-Gdynia har under de senaste åren haft en mycket starkt tillväxt och trafikeras i dagsläget av fyra fartyg som tar både frakt och passagerare.

Nynäshamn-Gdynia hade sin första avgång den 16 oktober 2017. Sista turen genomförs i slutet av 2018. Kunderna på linjen är informerade och Stena Line för en aktiv dialog kring alternativa transportlösningar.

Stängningen av Nynäshamn-Gdynia får ingen påverkan på Stena Lines personal eftersom linjen har trafikerats av ett inhyrt RoRo-fartyg.

Stena Line, 14 december 2018

För mer information vänligen kontakta Jesper Waltersson, Presschef Stena Line, 0704-85 85 32.

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 36,5 miljarder kronor. www.stenaline.com finns mer information.


Prenumerera