Stena Line tankar med metanol som återvunnits ur svensk ståltillverkning

Report this content

I april 2015 skrev Stena Line historia inom hållbar sjöfart genom att som första rederi i världen konvertera en färja till metanoldrift. I juni 2021 togs ytterligare ett viktigt steg på rederiets hållbara resa när Stena Germanica tankade och testkörde en mer hållbar metanol som återvunnits från den svenska stålindustrin.

Den 240 meter långa tysklandsfärjan Stena Germanica blev i april 2015 världens första metanoldrivna färja. I det världsunika projektet konverterades färjan till att kunna köras med både traditionellt fartygsbränsle och metanol och har sedan dess dagligen kört mellan Göteborg och Kiel med metanol i tanken. Metanol är ett fossilt bränsle men renare än traditionellt fartygsbränsle eftersom det inte genererar sot och partiklar och reducerar svavel och kväve-utsläppen drastiskt.

I jakten på framtidens fartygsbränsle har nu Stena Line tillsammans med flera partners inom det EU-finansierade projektet FReSMe tagit fram och testat ett helt nytt fartygsbränsle – metanol återvunnen från den svenska stålindustrin. Det nya bränslet kallas blå metanol och bidrar positivt till minskningen av koldioxidutsläpp från sjöfarten.

Tisdagen den 22 juni tankades Stena Germanica för första gången med det nya bränslet och under nattens resa till Kiel testkördes bränslet för första gången med goda resultat.

”Detta är ett fantastiskt samarbete mellan sjöfarten och stålindustrin som bevisar att det tillsammans går att minska vår klimatpåverkan drastiskt. För Stena Line är detta ytterligare ett viktigt steg på vår hållbara resa och utforskandet av alternativa fartygsbränslen för framtiden”, säger Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line.

Fakta om den hållbara metanolen:

Metanolen framställs av koldioxid som återvinns från masugnsgaserna från SSAB:s ståltillverkning i Luleå, en av flera deltagare i projektet FReSMe, som delfinansieras av EU. Syftet är att skapa en mer hållbar sjöfart och ståltillverkning genom att sänka koldioxidusläppen från de båda industrierna.  Mer information om projektet finns att läsa på http://fresme.eu

Fakta om Stena Lines hållbarhetsarbete:

Stena Line ligger tio år före den internationella sjöfartens mål (IMO) för utsläppsminskningar av koldioxid och till 2030 ska rederiet minska sina totala koldioxidutsläpp med ytterligare 30 %. Alternativa bränslen som metanol, vätgas och batteridrift är en viktig nyckel till att lyckas och därför är metanolprojektet en viktig milstolpe i jakten på framtidens fartygsbränsle. Stena Line har i dagsläget den metanoldrivna färjan Stena Germanica i trafik på Göteborg-Kiel, batterihybriden Stena Jutlandica i drift på Göteborg-Frederikshavn och ska senast 2030 sjösätta den helt batteridrivna färjan, Stena Elektra, på samma linje.

För mer information, kontakta:
Carl Mårtensson, Presschef Stena Line
+46 (0)704 85 83 32 eller carl.martensson@stenaline.com

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 17 linjer i norra Europa som årligen gör 25 000 seglingar. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line har 4,300 anställda och omsätter 10 miljarder. Mer information finns på  www.stenaline.com

 

 

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Line tankar med metanol som återvunnits ur svensk ståltillverkning
Twittra det här

Citat

Detta är ett fantastiskt samarbete mellan sjöfarten och stålindustrin som bevisar att det tillsammans går att minska vår klimatpåverkan drastiskt. För Stena Line är detta ytterligare ett viktigt steg på vår hållbara resa och utforskandet av alternativa fartygsbränslen för framtiden
Erik Lewenhaupt, Hållbarhetschef på Stena Line