Stena Line varslar 950 medarbetare om uppsägning i Sverige

Report this content

Färjerederiet Stena Line med huvudkontor i Göteborg varslar 950 medarbetare i den svenska verksamheten om uppsägning. Åtgärden sker som en direkt effekt av den påverkan som Coronaviruset (COVID-19) har på Stena Lines passagerarverksamhet. Varslet omfattar medarbetare på både på sjö- och landsidan. 

Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) och de reserestriktioner som ett flertal länder har infört har Stena Line precis som många andra företag inom resebranschen sett en kraftig nedgång av bokningar under den senaste tiden.

 

Verksamheten i Skandinavien är värst drabbad och under de senaste dagarna har passagerartrafiken till och från Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Lettland i stort sett avstannat helt. Sedan lördagen 14 mars har Stena Line slutat trafikera linjen mellan Oslo och Frederikshavn helt och hållet tillsvidare. I dagsläget görs bedömningen att passagerarverksamheten inte kommer att återhämta sig inför den viktiga sommarsäsongen. Stena Line tvingas därför att ta till drastiska åtgärder för att anpassa kostnaderna till den nya affärssituationen och säkerställa den viktiga fraktverksamheten.

 

Idag, måndagen den 16 mars kommer Stena Line därför att varsla totalt 950 medarbetare om uppsägning. Varslet omfattar sjöanställda på Stena Lines nio svenskflaggade fartyg samt tjänstemän på samtliga orter där företaget är verksamma och de två dotterbolagen Stena Line Travel Group och Retail & Food Services.

 

Med den situation vi nu befinner oss i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa den negativa omfattningen och säkra den fortsatta fraktverksamheten”, säger Niclas Mårtensson, VD Stena Lines i en kommentar.

 

Stena Line genomför just nu en översikt av verksamheten i samtliga regioner med anledning av den vikande passagerarverksamheten och utesluter inte att det kommer att ske fler neddragningar eller förändringar i tidtabeller eller linjenätverket.

För mer information, kontaka:

+46 (0)704 85 85 32, press@stenaline.com 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 20 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har cirka 15 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 35 miljarder kronor. Mer information finns på  www.stenaline.com


Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Stena Line varslar 950 medarbetare om uppsägning i Sverige
Twittra det här

Citat

Med den situation vi nu befinner oss i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa den negativa omfattningen och säkra den fortsatta fraktverksamheten.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line