Ny forskning om kornas golv och gång

Stiftelsen lantbruksforskning finansierar ett nytt projekt om hur golvmaterialens egenskaper påverkar kornas gång. Målet är att förbättra befintliga golv och att ta fram krav på nya golvmaterial som minskar problem med ben- och klövskador. Projektet får 1 380 000 kronor över 2 år.

Ett nytt forskningsprojekt ska ta fram en provningsmetodik som kan beskriva hur golvmaterialens egenskaper påverkar kornas gång. Forskarna kommer att göra försök på tio gårdar med betong- eller gummigolv och olika nivåer av renhet. Målet är att kornas golv i framtiden bättre ska uppfylla krav på hygien, friktion och gåbarhet för korna.

-          Ben- och klövskador är ett dominerande problem vid mjölkkostallar säger Hans von Wachenfelt, forskare vid SLU. En allvarlig klövskada innebär en kostnad på över 5 000 kronor. Bra golv är alltså bra både för korna och för bondens ekonomi.

Projektet får 1 380 000 kronor över två år. Forskningsmedlen kommer dels från Sveriges mjölkbönder genom Arla, Gefleortens mejeriförening, Gäsene mejeriförening, Norrmejerier och Sju gårdar och dels som statlig medfinansiering genom Forskningsrådet Formas.

Fakta

Projektet heter:

V1430018
”Golvunderlagets inverkan på kornas gång”
Huvudsökande är Hans von Wachenfelt

För mer information

Anders H Gustafsson, Stiftelsen lantbruksforskning
0703-75 99 41
anders.h.gustafsson@vxa.se

Hans von Wachenfelt, SLU
040-41 54 85
hans.von.wachenfelt@slu.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Dokument & länkar