Om oss

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Läxhjälpsprogrammet tillhandahålls i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Kiruna i norr, i 102 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera