Om oss

Om Stiftelsen Taubes Värld Giftermålet mellan Evert Taube och Astri Bergman sammanflätade två unika konstnärer. Tillsammans skapade makarna Taube under mer än 50 år ett ovärderligt kulturarv, oändligt rikt, vackert och tidlöst. Det är ett kulturarv som är öppet mot världen, som bottnar i traditionen, men som också sträcker sig mot framtiden. Stiftelsen Taubes Värld är en proaktiv aktör som kommer att ta initiativ till att, i samarbete med andra aktörer, visa Everts och Astris konstnärskap på ett nyskapande sätt. Stiftelsen lanseras den 31 januari 2020 och har sitt säte i Göteborg.www.stiftelsentaubesvarld.se

Prenumerera