CLT invigning-ribbon cutting - SWE


Från vänster Joakim Sveder, platschef på Gruvöns sågverk, kommunalrådet i Grums Leif Haraldsson och Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström. Moderator Cathrine Wallenius, Kommunikationsdirektör för Stora Ensos träprodukter.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon. www.storaenso.com

Prenumerera