Rudbecksgymnasiet besökte Stora Enso

Igår var ett trettiotal elever från Rudbecksgymnasiet i Örebro på studiebesök på Stora Ensos kontor i Stockholm.

Eleverna läser ekonomiprogrammet med internationell profil, så det är därför extra intressant för dem att få lära sig mer om ett så stort och globalt företag som skogsindustriföretaget Stora Enso, som har verksamhet i 35 länder och har 25 000 medarbetare.

Under studiebesöket fick eleverna bland annat höra om hur Stora Enso arbetar för att ersätta alla fossilbaserade material med förnybara material. Att hållbarhet genomsyrar hela företagets verksamhet och att alla Stora Ensos produkter och innovationer har skogen som råvara. Eleverna fick lära sig om hur digitaliseringen och andra globala megatrender, som urbanisering och ökad miljömedvetenhet, påverkar företagets verksamhet. En stor del av studiebesöket ägnades åt att presentera vilka olika slags jobb som finns inom ett så stort företag som Stora Enso.

”Vi har de senaste tre åren gjort studiebesök hos Stora Enso med våra elever. Vi är måna om att eleverna får en inblick i skogsindustrin, som är så betydelsefull för Sveriges utveckling och ekonomi. Det här är en bra möjlighet för eleverna att se vad industrin har att erbjuda i form av jobb och karriärmöjligheter. Det är inspirerande och motiverande för eleverna att få komma ut och träffa företagsrepresentanter”, säger Erland Skommevik, lärare i ekonomiska ämnen, Rudbecksgymansiet i Örebro.

”Vi uppskattar traditionen med återkommande studiebesök från Rudbecksgymnasiet. Förhoppningsvis kommer några av eleverna att bli mina arbetskollegor i framtiden”, säger Anton Kullh, kommersiell chef för träprodukter på Stora Enso och värd för Rudbecksgymnasiets besök.


Bildtexter:
*Fr h Anton Kullh, kommersiell chef för träprodukter på Stora Enso och värd för Rudbecksgymnasiets besök, Erland Skommevik, lärare i ekonomiska ämnen, Rudbecksgymansiet i Örebro och elever från Rudbecksgymansiets ekonomiprogram med internationell profil.
*Trettiotalet elever från Rudbecksgymansiets ekonomiprogram med internationell profil besökte Stora Enso under gårdagen.

Foto:
Stora Enso

För mer information:    
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 

Fakta om Stora Enso:     
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com   

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media