Stora Enso i Skoghall satsar på ökad produktion och säkrare arbetsmiljö

Under årets underhållsstopp bygger Skoghalls Bruk om flaskhalsar på båda kartongmaskinerna för att öka kartongproduktionen. Dessutom genomförs flera investeringar för en säkrare arbetsmiljö. Totalt kommer 3 500 olika arbeten att utföras under det tio dagar långa stoppet.

”Ett säkert stopp är det viktigaste av allt och det måste alla hjälpas åt med. Därför ställer vi höga krav på säkerhetstänk både på oss själva och på de entreprenörer som arbetar med oss. Jag brukar jämföra vårt årliga underhållsstopp med ett depåstopp i Formel 1. Vi stoppar produktionen i fabriken och genomför en mycket stor mängd arbeten under en väldigt kort tid innan vi ska ut på banan igen”, säger Peter Olsson chef för Technology & Investments på Skoghalls Bruk.

Under stoppet, som pågår 13-23 oktober, genomförs 3 500 olika arbeten i form av inspektioner, rengöring och underhållsreparationer. Det sker också ett flertal mindre investeringar, varav en tredjedel handlar om att förbättra arbetsmiljön. Det kommer även att utföras viktiga inkopplingar för brukets nya kemikalieberedning, som ska tas i drift under hösten 2017.

FÖR MER INFORMATION: 
Peter Olsson, avdelningschef Technology & Investments, Skoghalls Bruk, 01046-737 19
Sara Kvarfordh, PR-specialist, Stora Enso, 070-234 45 90

FOTO: STORA ENSO

BILDTEXTER:
1. Skoghalls Bruk genomför sitt årliga underhållsstopp 13-23 oktober
2. Peter Olsson, avdelningschef Technology & Investments, Skoghalls Bruk

Stora Enso  är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR.

Skoghalls Bruk är en världsledande tillverkare av kartong till livsmedelsförpackningar. Var sjätte vätskekartongförpackning i hela världen är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk. Bruket har knappt 800 medarbetare och är ett av Värmlands största företag. Med en produktionskapacitet på 780 000 ton kartong/år är de ett av de 10 största kartongbruken i världen. Drygt 85 procent av produktionen exporteras.

Prenumerera

Media

Media