Stora Enso ingår i världsunik produktionskedja "Värmländskt från skog till bord"

Sedan november finns en unik produktionskedja i Värmland. Mjölk från värmländska gårdar förpackas i en helt förnybar mjölkförpackning som tillverkats i Skoghall och Sunne av råvara från värmländska skogar, för att via lokala livsmedelsbutiker hamna på värmlänningarnas köksbord.

Mjölken från Wermlands mejeri har blivit en succé och tar slut så fort den kommer upp på hyllorna i butikerna. För det lokala mejeriet var det en fullträff att hitta en förpackning som både är lokalt producerad och dessutom förnybar.
”Den passar oss som handen i handsken och har mottagits mycket väl hos våra kunder", berättar Yngve Gustavsson, VD för Wermlands mejeri.

”Det finns en stor efterfrågan på närproducerat bland konsumenterna och jag tror att det här bara är början på en trend som kommer att hålla i sig. Det är positivt att globala företag som Stora Enso och Tetra Pak finns i Värmland och är en del i en helt lokal värdekedja”, säger Kenneth Ohlsson, platschef på Skoghalls Bruk.

Hela kedjan från skogsråvaran och mjölken till förpackningstillverkning och mejeri ryms inom en radie på 5 mil. Det möjliggör korta transporter, levande landsbygd, hållbart skogsbruk, samt arbetstillfällen i Värmland och resulterar i en produkt som konsumenterna efterfrågar. Det är närproducerat när det är som bäst.

Bildtext grupp: Tillsammans ger de värmländska konsumenterna möjlighet att välja ett lokalt och hållbart alternativ. Från vänster Yngve Gustavsson vd Wermlands mejeri, Kenneth Ohlsson platschef Stora Enso Skoghalls Bruk, Arne Axelsson marknadsområdeschef Stora Enso Skog, Eilert Gustafsson skogsägare och mjölkbonde samt Erik Håkansson, produktionschef Tetra Pak Sunne.

Bildtext produkter: Mer närproducerat kan det knappats bli. Det är här i den värmländska skogen och på gården nedanför som hela kedjan för Wermlandsmjölk startar. 

Bildtext: Illustration över produktionskedjan


FOTO: STORA ENSO

FÖR MER INFORMATION:  Annica Sund, kommunikatör, Stora Enso Skoghalls Bruk, 01046-730 56, annica.sund@storaenso.com

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media