Stora Enso investerar i Forshaga för utveckling av hållbara barriärlösningar

Report this content

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2020-09-15 kl. 9.00 EEST

Stora Enso gör en investering i teknologi för dispersionsbarriärer vid anläggningen i Forshaga som ett steg i sin innovationsagenda. Investeringen, som uppgår till cirka 10 miljoner EUR, möjliggör utveckling och tillverkning av kartong med barriäregenskaper som är lättare att hantera i en återvinningsprocess, har lägre koldioxidavtryck och kan vara komposterbar i industriella anläggningar. Den nya utrustningen beräknas tas i bruk under andra kvartalet 2021.

Stora Enso Forshaga tillverkar och utvecklar barriärskikt som krävs i vissa förpackningar för att skydda mot vätska, fukt, syre eller fett. Vätskeförpackningar, dryckesmuggar och vissa matförpackningar är exempel på produkter som har en barriär vars funktion är att skydda den förpackade produkten samt säkerställa att förpackningen behåller sin funktionalitet. Investeringen i den nya dispersionstekniken syftar till att uppnå önskade barriäregenskaper på ett mer hållbart sätt.

”Stora Enso vill minimera användandet av fossilbaserade material och ersätta dessa med förnybara lösningar från träfiber. Genom att satsa på utveckling av hållbara förpackningsbarriärer hjälper vi våra kunder och konsumenter att bli mer miljövänliga och skapar värde i den cirkulära bio-ekonomin. Kommersialiseringen av fiberbaserade produkter med barriäregenskaper som har lägre koldioxidavtryck och fungerar bättre i ett återvinningssystem är ett viktigt utvecklingsområde för livsmedelsförpackningar.” säger Hannu Kasurinen, divisionschef Stora Enso Packaging Materials.

Stora Enso Forshaga har en årskapacitet på cirka 120 000 ton barriärbeläggning fördelat på två maskiner/beläggningslinjer med runt 100 anställda. Anläggningen i Forshaga har sedan årsskiftet även utvecklats till att vara ett kompetenscenter inom Stora Ensos division Packaging Materials med uppdraget att tillverka och utveckla nya biobaserade barriärtekniker och produkter.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Prenumerera

Media

Media