Stora Enso och Helsingfors Olympiastadion startar samarbete för att främja den cirkulära ekonomin

Report this content

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2020-07-22 kl. 9:00 EEST

Stora Enso och Helsingfors Olympiastadion har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla miljövänlig verksamhet med låga koldioxidutsläpp på stadion genom att främja användning av förnybara material och cirkulära lösningar. Stora Enso utforskar möjligheten att återanvända produkter och återvinna använt material för att ge högkvalitativ träfiber ett andra liv i nya produkter som kommer att finnas tillgängliga för olika former av tjänster och verksamhet på stadion.

Stora Enso och Helsingfors Olympiastadion vill båda främja användningen av förnybara material i förpackningar för hämtmat och annat för att minska klimatpåverkan av verksamheten på stadion. Målet är också att säkerställa att en stor del av materialet återvinns. Förpackningar tillverkade av förnybara material har hög återvinningsgrad i hela Europa och har ofta lågt koldioxidavtryck, vilket minskar ytterligare när de återvinns.

Olympiastadion arbetar för att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt till 2035 i enlighet med Helsingfors Stads strategi 2017–2021. Cirkulära lösningar möjliggörs tack vare samarbete med olika partners till Olympiastadion, inklusive måltidsserviceföretaget Compass Group och en framtida återvinningspartner. Ett gemensamt mål är att främja användningen av förnybara material och cirkulära lösningar på stadion. Stora Ensos portfölj av förnybara material och kunskap om miljövänliga och cirkulära lösningar utnyttjas i samarbetet.

– Olympiastadion är en arena som präglas av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Att kunna minska miljöpåverkan genom att förlänga byggnadens livscykel var en av de grundläggande förutsättningarna för hela moderniseringen och uppdateringen av Helsingfors Olympiastadion. I samarbete med Compass Group och Stora Enso fortsätter vi den hållbara utveckling som krävs för en miljömedveten verksamhet på stadion, säger Marju Paju, marknads- och kommunikationsansvarig på Olympiastadion.

– Hållbarhet och ansvarsfulla inköp hör till Compass Groups grundläggande principer och har varit en central del av utformningen och planeringen av restaurang- och cateringverksamheten vid Helsingfors Olympiastadion. Det är en exceptionell arena som förtjänar exceptionella lösningar. När restriktionerna för större folksamlingar försvinner kan vi komma att ta emot upp till 55 000 besökare under ett enda evenemang, så vi är extremt intresserade av att hitta rätt förpackningslösningar. Tack vare samarbetet mellan Olympiastadion och Stora Enso kan vi göra just det, säger Kristiina Ramirez, koncessionsansvarig för Finland.

Helsingfors Olympiastadion är en perfekt plats för att testa cirkulära koncept i hela värdekedjan, från val av förnybara och cirkulära material till insamling, sortering och återvinning av använt material. Genom att göra nya produkter av använt material får värdefullt råmaterial ett andra liv. Stora Enso kan till exempel återvinna högkvalitativ fiber i de pappersmuggar som används på stadion till nya produkter.

– Förnybara material är oerhört viktiga i övergången från en fossilbaserad värld till en cirkulär ekonomi, och genom samarbetet med Olympiastadion kan vi visa på fördelarna i praktiken. Konsumenterna får tillfälle att besöka en cirkulär verksamhet med låga koldioxidutsläpp och kan bidra till hållbarhet genom att se till att material återvinns, säger Hannu Kasurinen, EVP, Packaging Materials på Stora Enso.
 

För ytterligare information, kontakta:
Satu Härkönen
kommunikationschef Stora Enso Finland

Stora Enso
Tel. +358 40 832 7458

Marju Paju
chef för marknadsföring och kommunikation
Olympiastadion
Tel. +358 40 513 384 52

Kristiina Ramirez
affärschef
Compass Group
Tel. +358 44 711 9564 (från 3 augusti)

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Satu Härkönen
kommunikationschef Stora Enso Finland

Stora Enso
Tel. +358 40 832 7458

Marju Paju
chef för marknadsföring och kommunikation
Olympiastadion
Tel. +358 40 513 384 52

Kristiina Ramirez
affärschef
Compass Group
Tel. +358 44 711 9564 (från 3 augusti)

Prenumerera

Media

Media