Stora Enso och TRÄ Group samarbetar för att utveckla innovativa och digitala tjänster för byggnader i trä

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2018-09-24 kl. 9.00 EEST

Stora Enso och TRÄ Group har undertecknat ett samarbetsavtal för att effektivisera byggandet och utvidga digitaliseringen inom byggbranschens värdekedja med tjänster för hälsosamma och prisvärda bostäder. Målet är att förenkla design och specifikation av byggnader i trä och göra tillverkning och konstruktion lättare och smartare. I framtiden kommer byggbolag, arkitekter och bostadsägare ha tillgång till bättre verktyg för att underhålla träbyggnader genom att ta in fakta från sensorer och dataanalys.

Stora Enso och TRÄ Group har båda stor erfarenhet av bygglösningar i trä och framhåller de positiva effekter som detta har på miljön och på människors boendekvalitet. Företagen ska nu tillsammans upprätta en digital plattform som länkar samman yrkesmänniskor utmed träbyggbranschens värdekedja. Fokus ligger på att skapa nya tjänster genom att kombinera nya digitala innovationer med Stora Ensos byggkomponenter i trä. De första tjänsterna är planerade att lanseras under 2019.

Stora Enso och TRÄ Group har redan flera olika projekt på gång, från digitala designverktyg och visualisering av byggnadsdata med hjälp av virtual reality och augmented reality, till olika applikationer för sensordataanalys, för att bara nämna några.

– Vi ser en stor potential i att göra hela processen – från utformning och produktion, till det faktiska underhållet av en byggnad – mer transparent och synlig. Tillsammans med TRÄ Groups erfarna digitaliseringsexperter vill vi lyfta fram trä och dess fördelar som byggnadsmaterial, säger Jari Suominen, chef för Stora Ensos division Wood Products.

– Vi menar att alla har rätt att bo i en hälsosam och säker miljö. Vi vill förändra det sätt på vilket man utformar, bygger, köper och underhåller sina hus. I samarbetet med Stora Enso kombineras det bästa av två världar: entreprenörsandan hos ett startupbolag och resurserna hos en ledande global leverantör av förnybara lösningar, säger Micke Paqvalén, styrelseordförande och en av grundarna till TRÄ Group.

Samarbetet mellan företagen inleddes 2017 inom Stora Ensos Accelerator-program som bland annat omfattade partnerskap med Aalto-universitetet och olika startupföretag för att ta till vara idéer och innovationer kring förnybara produkter och tjänster.

Om TRÄ Group
Trä Group utvecklar och skapar framtidens hälsosamma boende genom att sammanföra specialister och yrkesmänniskor från byggindustri, modern arkitektur och ledande teknik. Vi är ett lönsamt bolag med stark tillväxt som grundades i och har huvudkontor i Helsingfors och jobbar för att förändra det sätt på vilket man utformar, bygger, köper och underhåller sina hus. tragroup.fi

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja, EVP, Communications, tel. +46 72 221 9228

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper globally. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2017 were EUR 10 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications
tel. +46 72 221 9228

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10.1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

Prenumerera