Stora Enso påbörjar byggnationen av den nya produktionslinjen för korslimmat trä (CLT) i Gruvön

Nu påbörjas markarbetet av Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk i Värmland.

”Det är glädjande att vi nu påbörjar byggnationen av denna strategiskt viktiga investering. Den kommer att stärka Stora Ensos ställning som global leverantör av högkvalitativa byggelement i trä ytterligare. Dessutom befäster investeringen vår position som marknadsledande inom CLT”, säger Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk.

Investeringen i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Gruvöns sågverk uppgår till 45 MEUR. Investeringar i avancerad teknologi tillsammans med helt integrerad produktion säkerställer kostnadseffektiva lösningar för kunderna och premiumprodukter till marknaden.

Produktionsstart första kvartalet 2019
Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019. Kapaciteten för den nya produktionslinjen beräknas till runt 100000 m³ per år efter uppstartsfasen, under förutsättning att de tillstånd som krävs finns på plats. Totalt uppskattas arbetsstyrkan i regionen att öka med ungefär 60 heltidsanställda.

Bildtexter:
* Gruvöns sågverk
* Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk.
* CLT (korslimmat trä) är den produkt som kommer att tillverkas i den nya produktionslinjen. 

Foto:   
STORA ENSO

För mer information:    
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90 

Fakta om Stora Enso:     
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com      

Prenumerera

Media

Media