• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso planerar organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk 2020

Stora Enso planerar organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk 2020

Report this content

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE den 21 oktober 2019 kl. 12:00 EEST

Stora Enso planerar organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk i slutet av 2020. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper.

Stora Ensos division Paper planerar att genomföra organisatoriska förändringar för att öka konkurrenskraften och säkerställa effektiv kundservice efter konverteringen av Uleåborgs bruk till produktion av kraftliner för förpackningar. De planerade förändringarna skulle främst påverka kommersiella funktioner och driftsupport. De planerade förändringarna skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper vid slutet av 2020.

Den nya organisatoriska strukturen beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2021. Övergången till den nya organisationen kommer att ske stegvis för att säkerställa god kundservice.

Inga beslut angående den planerade organisationen eller uppsägningar kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna har avslutats.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera