Stora Enso utökar anläggningen i De Lier med en ny högteknologisk fabrik

Report this content


STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE den 20 JUNI 2023 KL. 11.00 EEST

Stora Enso öppnar en ny produktionsanläggning för wellförpackningar i nederländska De Lier. Anläggningen ingår i det nyligen förvärvade De Jong Packaging Group, numera Business Unit Western Europe inom divisionen Packaging Solutions. Den omfattande expansionen har utformats med starkt fokus på en hållbar verksamhet.  

Expansionen innebär att en ny, andra fabrik kompletterar anläggningen i De Lier med två nya wellpappmaskiner utöver de två befintliga. Expansionen gör De Lier till den största och modernaste anläggningen för wellförpackningar i Europa. För närvarande produceras lådor och tråg för färskvaror, odlings- och industriprodukter, e-handel och transport vid anläggningen.  

Den nyöppnade fabriken i De Lier tillämpar en rad olika hållbara lösningar. Exempelvis har solceller på 3,8 MWp installerats på taket, som kommer att generera el motsvarande förbrukningen hos 1 000 hushåll. Överskottsvärmen från wellpappmaskinerna kommer att värma upp anläggningens kontorsbyggnader för att ytterligare minska deras miljöpåverkan. 

– Med den här expansionen kan vi öka våra marknadsandelar inom förnybara och cirkulära förpackningslösningar och tillgodose våra kunders behov från ett mycket gynnsamt läge i Västeuropa. Det stärker vår position som en stark regional aktör på den europeiska marknaden för wellförpackningar, säger David Ekberg, Executive Vice President inom divisionen Packaging Solutions på Stora Enso. 

Hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål  

Den nya toppmoderna fabriken i De Lier har ett helautomatiserat lager för pappersrullar, två wellpappmaskinerna och konverteringsmaskiner med ett bansystem i flera nivåer, samt avancerad avfallshantering.  Dessutom har systemet för interntransporter optimerats för att främja säkrare flöden i produktionsprocessen och minska behovet av gaffeltruckar. 

– Den nya fabriken ökar avsevärt flexibiliteten och effektiviteten i våra processer, så att vi i ännu högre grad kan hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Genom att minska vårt koldioxidavtryck och nyttja förnybar energi tar vi stora steg mot en mer hållbar verksamhet samtidigt som vi förbättrar våra produktionsprocesser och anläggningens säkerhet, säger Ad Smit, Senior Vice President för BU Western Europe inom Packaging Solutions. 

Anläggningen i De Lier har cirka 500 medarbetare och utvecklar och säljer högkvalitativa fiberbaserade förpackningsprodukter och tillhörande tjänster. Den nya fabriken är nu i driftsättningsfasen, och de första beställningarna har redan levererats. 

Stora Ensos exklusiva, miljövänliga förpackningsprodukter används av ledande varumärken inom olika marknadssegment, inklusive detaljhandel, e-handel och industri. Portföljen omfattar konvertering av well och kartong, samt andra nyare material som formpressad fiber. Divisionen förser även våra kunder med design- och hållbarhetstjänster som en del i vår strävan att främja en övergång till förnybara lösningar. 

För ytterligare information, kontakta:
Liisa Nyyssönen
SVP, Communications & Marketing
Division Packaging Solutions  
+358 40 544 3491

liisa.nyyssonen@storaenso.com

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

För ytterligare information, kontakta:
Liisa Nyyssönen
SVP, Communications & Marketing
Division Packaging Solutions  
+358 40 544 3491

liisa.nyyssonen@storaenso.com

Prenumerera

Media

Media