Stora Ensos koncernchef praktiserade på Fors Bruk

Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström bytte igår den mörka kostymen och långa möten i konferensrum mot arbetskläder och fabriksgolvet på Fors Bruk. Detta tack vare en utmaning från operatören Dennis Eriksson.

Det var vid en ledarkonferens i våras som Karl-Henrik Sundström blev utmanad av Dennis Eriksson i Fors.
”Jag tyckte att Karl-Henrik borde spendera en dag som praktikant i produktionen på Fors Bruk, så han skulle få uppleva hur det är att jobba på fabriksgolvet”, sa Dennis Eriksson.

Inför konferensens 300 deltagare tackade Kalle ja på stående fot till denna inbjudan.
"Det var ett bra initiativ av Dennis. För mig är det viktigt att hela tiden öka min egen förståelse för hur det fungerar i verksamheten”, sa Karl-Henrik Sundström.

Igår var det dags att ta sig an utmaningen. Strax efter kl.8 började arbetsdagen på kartongbruket utanför Avesta i Dalarna. Dagen inleddes med säkerhetsgenomgång och fabriksmöte. Sedan besöktes samtliga produktionsavdelningar på bruket och Karl-Henrik fick även vara med vid ett underhållsstopp på en av kartongmaskinerna.
”Jag tycker om att vara ute i produktionen och prata med medarbetare om deras utmaningar och förväntningar i jobbet. Att få möjlighet att ta del av vardagen på bruket är väldigt värdefullt för mig”, sa Karl-Henrik Sundström.

Fokus på säkerhet
Under dagen diskuterades många olika ämnen som exempelvis säkerhet, ledarskap och utvecklingsarbete.
”Det är väldigt positivt att Fors Bruk utvecklade en helt ny kartongprodukt ifjol. Det visar på den innovationsförmåga och drivkraft som finns inom Stora Enso. Men det gäller att aldrig slå sig till ro utan hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Det gäller framförallt inom säkerhetsområdet. Målet är glasklart. Vi ska ha noll olycksfall i verksamheten. Här gäller det att jobba med ledarskapet så vi får med oss alla medarbetare på denna säkerhetsresa. Vi måste ändra våra beteenden för att vi ska nå målsättningen med helt olycksfria fabriker”, sa Karl-Henrik Sundström.

Utnyttja digitaliseringen
Ett förbättringsområde som Karl-Henrik iakttog under dagen var att bruket borde ta vara på digitaliseringens möjligheter ännu mer.
”Det är viktigt att man börjar utnyttja den digitala tekniken mer, för att på så sätt bli ännu effektivare i produktionen på bruket”, sa Karl-Henrik Sundström.

Inspirerande dag på jobbet
Vid 18-tiden var det dags för Karl-Henrik att avsluta arbetsdagen på Fors Bruk.
”Det var en inspirerande dag på jobbet. Det finns många entusiastiska, motiverade och stolta medarbetare på bruket. Fors Bruk är ett litet nischbruk inom koncernen med bra sammahållning. Det är en bra grund att bygga vidare på för att skapa en stark laganda och ett vinnande team. Fors Bruk har alla förutsättningar för att bli ett riktigt framgångsrikt kartongbruk”, summerade Karl-Henrik Sundström.

Operatören Dennis Eriksson, som kände viss nervositet inför koncernchefens praktikdag, var också nöjd när han summerade dagen.
”Det var väldigt kul att Karl-Henrik kom ut och tog pulsen på oss på Fors Bruk. Det kändes att han brydde sig om oss och han visade ett stort intresse för vårt arbete. Det sänder väldigt bra signaler till alla medarbetare på bruket när högste chefen är på plats ute på golvet. Fler höga chefer borde göra detsamma, sa Dennis Eriksson.

Karl-Henrik gör regelbundet bruksbesök på Stora Ensos bruk och han har varit på Fors Bruk vid ett flertal tillfällen, men detta var första gången han ägnade en hel dag till att praktisera ute i brukets produktion.

BILDTEXTER:
- Fr v Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Stora Enso och Dennis Eriksson, operatör, Fors Bruk. (ver 1-3)
- Fr v Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Stora Enso, Lovisa Elfström, operatör, Fors Bruk och Dennis Eriksson, operatör, Fors Bruk.
- Fabriksmöte på Fors Bruk. I mitten på bilden Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso och Cecilia Carter, brukschef, Fors Bruk.

FOTO: STORA ENSO

FÖR MER INFORMATION: Sara Kvarfordh, PR Specialist, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com      

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR.

Fors Bruk, utanför Avesta i Dalarna,  är en världsledande tillverkare av förpackningskartong för livsmedel och läkemedel, grafisk kartong för bokomslag och vykort samt cigarettkartong. Det finns 530 medarbetare på bruket. Produktionskapaciteten är 410 000 ton kartong per år. Omsättningen uppgår till 530 miljoner EUR.

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera