Två ministrar deltar i Stora Ensos seminariepaneler i Almedalen

I år utökar Stora Enso sitt engagemang i Almedalen. Totalt deltar företaget med representanter i tolv seminariepaneler och arrangerar två egna seminarier. I Stora Ensos seminarier medverkar bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och nytillträdde bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Dessutom äger ett antal enskilda politikermöten rum under veckan med representanter ur Stora Ensos koncernledning.

Den 3-10 juli är det dags för årets upplaga av Almedalen. Det är över 3 500 evenemang som arrangeras och omkring 30 000 personer beräknas besöka Visby under veckan. Tre representanter från Stora Ensos koncernledning är på plats. Det är Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Per Lyrvall, Sverigechef och Ulrika Lilja, Kommunikationschef.

”I år utökar vi vår närvaro i Almedalen markant. Det är viktigt att vi engagerar oss i den svenska samhällsdebatten. Vi är måna om att få rätt förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla och driva vår verksamhet i Sverige. I Almedalen finns unika möjligheter att framföra våra budskap till många betydelsefulla beslutsfattare”, säger Per Lyrvall, Stora Ensos Sverigechef.

Tredubbling i paneler
I år tredubblar Stora Enso sin medverkan i olika seminariepaneler och deltar i tolv stycken. Ämnena som diskuteras är alltifrån trähusbyggande och innovationsstyrelse till kärnkraft och affärsmodeller för hållbar tillväxt.
Länk till sammanställning över samtliga öppna seminarier i Almedalen där Stora Enso deltar.

Egna seminarier hos Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet
Stora Enso arrangerar två egna seminarier, som båda handlar om bioekonomi. Det första äger rum på måndagen 4 juli kl.15.00-16.00 på Dagens Industris Arena. Rubriken på seminariet är: ”Kan bioekonomin bli en motor för hållbart samhällsbyggande?”. I panelen medverkar Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström, Peter Eriksson, bostads - och digitaliseringsminister, Annika Winsth, chefsekonom, Nordea och Margareta Norell-Bergendahl, professor & vice rektor, Kungliga Tekniska Högskolan.

Det andra seminariet som Stora Enso arrangerar är på Aktuell Hållbarhet Arena och det går av stapeln tisdagen den 5 juli kl.14.00-14.45. Rubriken på seminariet lyder: ”Hur kan skogsindustrin bidra till att Sverige blir en världsledande bioekonomi?”. Här består panelen av: Per Lyrvall, Stora Ensos Sverigechef, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Mårten Hellberg, vd, OrganoClick och Rebecka Le Moine, miljökonsult, PUSH Sverige/Skydda Skogen.

”Vi är väldigt nöjda med de panelister som kommer att medverka vid båda våra seminarier. Bioekonomi är ett högaktuellt ämne, så det finns alla förutsättningar för riktigt bra debatter. Vi hoppas locka stor publik till båda våra seminarier”,
säger Ulrika Lilja, Kommunikationschef, Stora Enso.

Fakta om Almedalen:
Almedalen är Sveriges största mötesplats för politiker, företag och intresseorganisationer. Almedalsveckan genomförs årligen i Visby på Gotland. Företrädare för de svenska politiska partierna, företag och intresseorganisationer samlas för att diskutera och debattera politik och samhällsfrågor. Det är över 3 500 evenemang inbokade under veckan. Omkring 30 000 personer brukar varje år besöka Almedalsveckan.

Fakta om Stora Enso:
Stora Enso  är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR.  I Sverige har Stora Enso cirka 5 000 medarbetare.

Foto: Stora Enso och Regeringskansliet

För mer information: Sara Kvarfordh, PR Specialist Sverige, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com 

Taggar:

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10.1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

Prenumerera