Stora Enso först i skogsindustrin med Augmented Reality och 5G-teknik för fabriksunderhåll

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2018-09-12 kl. 9.00 EET

I samarbete med Telia har Stora Enso utvecklat lösningar som bygger på AR (Augmented Reality) och 5G-teknik. Användningen av AR testades först på Stora Ensos bruk i Uleåborg (Oulu) i Finland där realtidsinformation används i fabriksunderhållet. 

AR och virtuella modeller kommer i framtiden att möjliggöra snabbare användning av exempelvis underhållsdata på Stora Ensos bruk. Genom att använda en virtuell modell av en maskin i kombination med realtidsdata för information, kan driftstabiliteten på bruken förbättras.

– På vår resa mot att ersätta fossilbaserade material driver Stora Enso ett omfattande digitaliseringsprogram som syftar till att öka vår försäljning och effektivisera verksamheten. Digitaliseringsprogrammet har gjort oss till föregångare i branschen vad gäller användning av ny teknik, säger Teemu Salmi, CIO och digitaliseringsansvarig på Stora Enso.

Tekniken möjliggör enkel och överskådlig tillgång till all nödvändig information i realtid oavsett var man befinner sig. Den kommande introduktionen av snabb 5G-teknik tillsammans med AR- och VR-teknik med 360 graders synfält gör det möjligt för experter på olika enheter att snabbt ta hjälp av varandra i realtid oavsett geografiskt avstånd.

– Vid våra tester i Uleåborg har vi utforskat det område där IoT- (Internet of Things) och 5G-lösningar med största sannolikhet kommer att innebära de första genombrotten i form av nya, effektivare processer. Lösningar som bygger på insamling, överföring och analys av data i realtid är avgörande för att revolutionera industriella processer, säger Janne Koistinen, ansvarig för 5G-programmet på Telia i Finland.

Augmented Reality är en teknik där datorgenererade grafiska element läggs som ett lager över det man ser på en skärm.


För ytterligare information, kontakta:
Satu Härkönen
presschef Finland
Stora Enso
tel. +358 40 832 7458

Janne Koistinen
Chef för 5G Program
Telia Finland
tel. +358 40 302 4624

Stora Enso bidrar till bioekonomin och är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har ungefär 26 000 anställda i över 30 länder. Omsättningen för 2017 var 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

Telia är den nya generationens internationellt och lokalt starka operatör. Vi hjälper till att skapa nya typer av förbindelser och vi vill underlätta din, ditt företags och din gemenskaps vardag. Vår långa historia i Finland börjar redan år 1855. Varje år investerar vi cirka 200 miljoner euro i nya förbindelser, erbjuder jobb till cirka 3 100 personer och sysselsätter indirekt tusentals andra. Vi är en del av det internationella Telia Company, som har verksamhet i 13 länder från Norge till Turkiet. Tack vare globala förbindelser kan vi erbjuda dig de bästa tjänsterna oavsett var du rör dig. I slutet av 2017 hade omkring 4,2 miljon abonnemangskunder valt oss som sin operatör. Välkommen med på adressen www.telia.fi.

För ytterligare information, kontakta:
Satu Härkönen
presschef Finland
Stora Enso 
tel. +358 40 832 7458

Janne Koistinen
Chef för 5G Program
Telia Finland
tel. +358 40 302 4624

Prenumerera

Media

Media