Stora Enso planerar att rationalisera Building Solutions Finland

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2015-03-26 kl. 12.00 EET
  
Stora Enso planerar att rationalisera verksamhetsmodellen inom Building Solutions Finland och startar MBL-förhandlingar med alla anställda inom enheten. MBL-förhandlingarna kommer att omfatta en eventuell personalminskning med cirka 50 personer och en eventuell nedläggning av produktionsenheten i Pälkäne. Planen skulle inte få någon väsentlig inverkan på försäljningen och rörelseresultatet för Stora Ensos affärsområde Wood Products.

”Vi var ett av de första företagen att utveckla modulära träkonstruktioner i Finland, och att vara först innebär en inlärningsfas. Vår växande kunskap har gjort det möjligt för oss att hitta sätt att förbättra och öka den operativa prestandan. Vi omdefinierar vår affärsmodell med syfte att fokusera vår produktion och kompetens till en anläggning. En kompakt och effektiv produktionslinje med råvaror från våra kommande investeringar i Varkaus skulle kunna tillgodose marknadens befintliga och framtida behov”, säger Jari Suominen, chef för Stora Enso Wood Products.

”Trots de nuvarande utmaningarna i den finska byggsektorn har vi stor tillförsikt till trä som byggnadsmaterial i framtiden. Kommande produkter från våra investeringar i Varkaus, kombinerade med vår befintliga Building Solutions, kommer att säkra att vi har ett attraktivt erbjudande till våra kunder”, avslutar Jari Suominen.

Något beslut om en eventuell nedläggning eller personalminskning tas inte förrän MBL-förhandlingarna har avslutats. Stora Enso kommer att göra allt för att samarbeta med det lokala samhället för att hjälpa berörd personal att hitta ny sysselsättning. Alla lediga jobb i Stora Ensos övriga enheter kommer att vara tillgängliga för berörd personal.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, EVP Global Communications, tel. +46 1046 71668
Cathrine Wallenius, SVP Communications, Wood Products, tel. +46 70 209 2429

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso Building Solutions är en enhet som tillhör Stora Ensos affärsområde Wood Products. Det är en stor producent av CLT (korslimmat trä) och CLT-baserade konstruktionslösningar för bostäder och kommersiella fastigheter och byggnader. Building Solutions har två produktionsenheter för CLT, Ybbs och Bad St. Leonhard i Österrike och två produktionsenheter för moduler, Pälkäne och Hartola, i Finland.

Stora Enso är en världsledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, trä och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Vi har cirka 27 000 anställda i mer än 35 länder, och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, EVP Global Communications, tel. +46 1046 71668
Cathrine Wallenius, SVP Communications, Wood Products, tel. +46 70 209 2429

Prenumerera