Stora Ensos årsredovisning 2018 publicerad

STORA ENSO OYJ BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-02-14 kl. 9.30 EET

Stora Ensos årsredovisning för 2018 är publicerad på storaenso.com/annualreport2018. Årsredovisningen består av fyra delar: Strategy, Sustainability, Financials och Governance.

Strategy (tillgänglig på engelska) beskriver hur vårt transformationsarbete fortskrider och hur vi som ett bolag inom förnybara material skapar värde, med viktiga händelser från samtliga divisioner.

Sustainability (tillgänglig på engelska) belyser Stora Ensos sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Financials (tillgänglig på engelska) består av bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse, ett avsnitt om Stora Enso på kapitalmarknaden och information om Stora Enso som skattebetalare. Stora Ensos icke-finansiella information i enlighet med den finska bokföringslagen redovisas i styrelsens förvaltningsberättelse. En svensk översättning av bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse kan laddas ned på storaenso.com/annualreport2018.

Governance (Bolagsstyrningsrapport) omfattar Stora Ensos policy, praxis och åtgärder rörande bolagsstyrning, samt redogörelse för ersättningar under 2018.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, SVP, Press Sverige, tel. +46 722 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
SVP, Press Sverige
tel. +46 722 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767