Stora Ensos publicering av finansiell information och årsstämma under 2023

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2022-04-28 kl. 8.30 EEST

Publiceringsdatum 2023
Under 2023 kommer Stora Enso Oyj att publicera fyra delårsrapporter. Publicering kommer att ske enligt följande:

Tisdagen den 31 januari 2023 Bokslutskommuniké 2022
Tisdagen den 25 april 2023 Delårsrapport januari–mars 2023
Fredagen den 21 juli 2023 Halvårsrapport januari–juni 2023
Tisdagen den 24 oktober 2023 Delårsrapport januari–september 2023

Delårsrapporter publiceras cirka kl. 8.30 EET. Stora Enso tillämpar en så kallad tyst period på 30 dagar innan de ekonomiska rapporterna offentliggörs.

Årsredovisning
Stora Enso Oyj:s årsredovisning 2022 med bokslutet och styrelsens förvaltningsberättelse kommer att publiceras på företagets webbplats den 14 februari 2023.

Årsstämma
Stora Enso Oyj:s årsstämma avses hållas torsdagen den 16 mars 2023.
Stora Ensos styrelse fattar beslut om att sammankalla stämman i ett senare skede.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349


Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 241 0349


Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Prenumerera