Stora Ensos CIO vid Ny Tekniks seminarium: ”Våga satsa och jobba i ekosystem”

Igår var Stora Ensos CIO Teemu Salmi talare vid Ny Tekniks seminarium om Industrial Internet of Things i Stockholm. Det var drygt 100-talet personer som samlats för att diskutera utmaningar och möjligheter med digitaliseringen.

”Tack vare digitaliseringen ökar hastigheten av vår transformation till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material. Vi har 25 000 innovatörer inom Stora Enso och det gäller att vi skapar förutsättningar för att ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft på bästa sätt”, säger Teemu Salmi.

Framgångsfaktorer
Teemu nämnde bl a kultur, ledarskap, resurser och kapital som viktiga faktorer för att lyckas med digitaliseringsresan. Han beskrev också att det är Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström som driver på och verkligen brinner för digitalisering, vilket gör att Stora Enso redan är långt framme inom området.

”Det råd jag kan ge är att verkligen våga satsa och att jobba i ekosystem tillsammans med partners om man vill lyckas dra maximal nytta av digitaliseringen”, säger Teemu Salmi.

Digitaliseringsfonden utvecklar företaget
Varje år satsar Stora Enso 10 miljoner EUR för att förverkliga medarbetarnas idéer kring digitalisering som kan utveckla affärsverksamheten. Detta sker via företagets digitaliseringsfond.

”Två gånger om året går vi igenom förslagen från medarbetare och avgör vilka vi ska satsa på att utveckla. Just nu  är det ett 60-tal olika innovationsprojekt inom digitalisering som pågår”, berättar Teemu Salmi.

Förutse pappersbrott
Ett exempel på pågående projekt är att man funnit sätt att analysera big data från pappersmaskinerna så att man kan förutse om ett pappersbrott är på väg att ske.

”Detta är oerhört värdefullt eftersom vi hela tiden vill att produktionen ska rulla på och vi vill inte få några produktionsstörningar som ett pappersbrott medför. Att få stopp i produktionen är oerhört kostsamt”, säger Teemu Salmi.

Intelligenta förpackningar
Ett område där Stora Enso redan har kommersiella lösningar på marknaden är inom intelligenta och smarta förpackningar. Genom att fästa ett RFID-chip på förpackningen, innehållande relevant information, kan man skapa mycket värde.

”Vi kan spåra förpackningen och se hur den hanterats i logistikkedjan. Dessutom kan man avgöra äktheten i den förpackade produkten. Att varan som packades i förpackningen verkligen är den som är kvar i förpackningen när den når kunden. Därtill kan man skapa ett ökat kundengagemang genom att kunden kan få rabatter eller mer information om produkten genom att scanna chipet på förpackningen med sin mobil”, säger Teemu Salmi, som ser en stor potential inom intelligenta och smarta förpackningar.

Fjärde gången
Det är fjärde året som tidningen Ny Teknik arrangerar seminariet Industrial Internet of Things. Några av de övriga talarna under årets seminariedag kom från Ericsson, Scania, Atlas Copco, KTH och Chalmers. Moderator under dagen var Per Danielson, chefredaktör på Ny Teknik.

BILDTEXTER:
*Fr v Teemu Salmi, CIO, Stora Enso och Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik och moderator för konferensen.
*Teemu Salmi, CIO, Stora Enso.

FOTO:
Stora Enso

FÖR MER INFORMATION:
Sara Kvarfordh, Communications Manager, Media Relations and Public Affairs Sweden, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90

FAKTA OM STORA ENSO:
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com  

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera

Media

Media