Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt  arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann.meurling@studentlitteratur.se.  Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på  www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Vedung, E – Dahlberg, M     
Demokrati och brukarutvärdering

Brukaren har blivit en central figur i den offentliga sektorn. Att begreppet brukare är omstritt visas i boken. Olika sätt att involvera brukare i verksamheter och utvärdering av verksamheter klarläggs. Utvärdering med interventionsteori (programteori) presenteras. Vid sidan av Bikva-modellen presenteras löpande och invävd utvärdering samt en modell där brukaren förväntas bestämma i stort sett allt.
Andra upplagan | ISBN 9789144067681 | www.studentlitteratur.se/7383

Lantz, Annika
Intervjumetodik 

I denna tredje, omarbetade upplaga, fokuseras framför allt på vilka kompetenser som krävs för att intervjun ska fylla sin funktion som datainsamlingsmetod. Boken följer den kronologiska ordningen i ett intervjuarbete, vilket gör den lättläst och praktiskt användbar.
Tredje upplagan | ISBN 9789144081236 | www.studentlitteratur.se/3813

Swami, Viren (red.)               
Evolutionspsykologi
     en kritisk introduktion

Boken erbjuder en sammanställning av forskningsfynd, teorier och modeller från ledande forskare i ämnet, och beskriver på vilket sätt evolutionsinriktad psykologisk forskning kan bidra till förståelsen av den mänskliga naturen och mänskligt beteende. Den ger en kritisk värdering av de evolutionära teorier som funnits och finns på området.
Översättare: Ulrika Junker Miranda
ISBN 9789144078403 | www.studentlitteratur.se/35961

Karlsson, Lis-Bodil m.fl. (red.)
Utsatthet, marginalisering och utanförskap

Utsatthet, marginalisering och utanförskap presenterar teoretiska begrepp med avstamp i konkreta analyser. Författarna söker svar på frågor om olika begrepps innebörd och hur de förhåller sig till varandra. Här beskrivs hur utanförskapet kan uppkomma i många olika sammanhang och av skilda orsaker.
ISBN 9789144077178 | www.studentlitteratur.se/35847

Trygged, Sven (red.)
Internationellt socialt arbete
     i teori och praktik

Boken tar upp att den globala utvecklingen medför nya hot och nya möjligheter och det finns ett växande intresse av att förstå hur internationella förhållanden påverkar det sociala arbetet. I boken medverkar ledande internationella forskare med anknytning till internationellt socialt arbete som skrivit sina bidrag direkt till denna volym.
Andra upplagan | ISBN 9789144081342 | www.studentlitteratur.se/32851

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar: